Anglická nepravidelná slovesa • Learniv.com

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Anglická nepravidelná slovesa snadno a rychle!

Anglická nepravidelná slovesa

abode
abode
trvat
alit
alit
sestoupit, přistát
arose
arisen
povstát, vznikat
awoke
awoken
vzbudit (se)
was/were
been
být
bore
borne/born
nést, rodit
beat
beaten
bít, tlouct
became
become
stát se
began
begun
začít
beheld
beheld
spatřit
bent
bent
ohýbat (se)
bet
bet
vsadit (se)
bid
bid
přihazovat v dražbě
bound
bound
vázat
bit
bitten
kousat
bled
bled
krvácet
blew
blown
foukat
broke
broken
zlomit
bred
bred
líhnout se, chovat
brought
brought
přinést
broadcast
broadcast
vysílat rozhlasem
built
built
stavět, budovat
burnt
burnt
hořet, pálit
burst
burst
puknout
bought
bought
kupovat
cast
cast
vrhat, odlévat
caught
caught
chytit
clung
clung
lpět
clad
clad
oblékat
came
come
přijít
cost
cost
stát (peníze)
crept
crept
lézt, plazit se
cut
cut
řezat
dealt
dealt
jednat s kým
dug
dug
kopat
dove
dove
potápět se
did
done
dělat, činit
drew
drawn
kreslit, táhnout
dreamt
dreamt
snít
drank
drunk
pít
drove
driven
řídit
dwelt
dwelt
bydlet, zdržovat se
ate
eaten
jíst
fell
fallen
padat
fed
fed
krmit, živit
felt
felt
cítit (se)
fought
fought
bojovat
found
found
najít, nalézt
fit
fit
hodit se, přizpůsobit se
fled
fled
utéct
flung
flung
házet, vrhat
flew
flown
letět
forbade/forbad
forbidden
zakázat
forecast
forecast
předpovídat
foresaw
foreseen
předvídat
foretold
foretold
předpovídat
forgot
forgotten
zapomenout
forgave
forgiven
odpustit
forsook
forsaken
opustit
froze
frozen
mrznout
frostbit
frostbitten
omrznout
got
got
dostat
gave
given
dát
went
gone
jít, jet
ground
ground
brousit, mlít
grew
grown
růst
handwrote
handwritten
psát rukou
hung
hung
viset, věšet
had
had
mít
heard
heard
slyšet
hid
hidden
schovat (se)
hit
hit
udeřit
held
held
držet
hurt
hurt
zranit
chose
chosen
zvolit, vybrat si
inlaid
inlaid
vkládat
input
input
vložit, zapsat
kept
kept
držet, mít
knelt
knelt
klečet
knit
knit
plést
knew
known
vědět, znát
laid
laid
položit
led
led
vést
leant
leant
vyklánět se
leapt
leapt
skákat
learnt
learnt
učit se
left
left
opustit, zanechat
lent
lent
půjčit
let
let
nechat
lay
lain
ležet
lit
lit
rozsvítit
lost
lost
ztratit
made
made
dělat
meant
meant
mínit
met
met
potkat, poznat
misled
misled
zmýlit, klamat
mistook
mistaken
mýlit se
misunderstood
misunderstood
ne(po)rozumět
overdrew
overdrawn
přečerpat úvěr
overheard
overheard
zaslechnout
overtook
overtaken
předstihnout, překvapit
paid
paid
platit
preset
preset
přednastavit
proved
proven
dokázat
put
put
dát, položit
quit
quit
ukončit, opustit
read
read
číst
reproved
reproven
pokárat, hanit
rid
rid
zbavit (se)
rode
ridden
jet
rang
rung
zvonit
rose
risen
vstát
ran
run
běžet
sawed
sawn
řezat (pilou)
said
said
říkat
saw
seen
vidět
sought
sought
hledat
sold
sold
prodat
sent
sent
poslat
set
set
položit, nastavit
sewed
sewn
šít
shook
shaken
třást
shaved
shaven
holit (se)
shore
shorn
stříhat
shed
shed
shodit, prolévat
shone
shone
svítit, zářit
shod
shod
obout, okovat
shot
shot
střílet
showed
shown
ukázat
shrank
shrunk
scvrknout se
shut
shut
zavřít
sang
sung
zpívat
sank
sunk
klesat
sat
sat
sedět
slew
slain
zabít
slept
slept
spát
slid
slid/slidden
klouzat (se)
slung
slung
mrštit
slunk
slunk
plížit se, plazit se
slit
slit
rozříznout
smelt
smelt
čichat, páchnout
snuck
snuck
plížit se
sowed
sown
sít
spoke
spoken
mluvit
sped
sped
spěchat
spelt
spelt
hláskovat
spent
spent
utrácet, strávit čas
spilt
spilt
rozlít (se)
spun
spun
příst
spat
spat
plivat
split
split
rozštípnout
spoilt
spoilt
zkazit (se)
spread
spread
rozšířit
sprang
sprung
skákat
stood
stood
stát
stole
stolen
krást
stuck
stuck
strčit, lepit
stung
stung
bodnout
stank
stunk
zapáchat
strode/strided
stridden
kráčet
struck
struck/stricken
tlouct
strung
strung
svázat
stript
stript
svléknout (se)
strove
striven
usilovat
sunburnt
sunburnt
opálit (se)
swore
sworn
přísahat
sweat
sweat
potit se
swept
swept
zametat
swelled
swollen
otéct
swam
swum
plavat
swung
swung
mávat, houpat se
took
taken
vzít
taught
taught
vyučovat
tore
torn
trhat
told
told
povědět, vyprávět
thought
thought
myslet
throve
thriven
dařit se
threw
thrown
házet
thrust
thrust
vrazit, vstrčit
trod
trodden
šlapat
underwent
undergone
podstoupit
understood
understood
rozumět
undertook
undertaken
podniknout
upset
upset
rozrušit
vext
vext
rozčilovat, otravovat
woke
woken
vzbudit (se)
wore
worn
nosit, mít na sobě
wove
woven
tkát
wed
wed
vzít si (koho)
wept
wept
plakat
wet
wet
namočit
won
won
vyhrát, získat
wound
wound
navíjet
withdrew
withdrawn
odvolat
withheld
withheld
zamlčet, odepřít
withstood
withstood
odolat
wrung
wrung
ždímat
wrote
written
psát