Learniv
▷ Příčestí minulé abide | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  abide  >  Příčestí minulé


Past participle

Příčestí minulé abide
Překlad: dodržet, dodržovat, snášet, snést, strpět, vydržet, vystát

Příčestí minulé

abided

abidden *


[əˈbaɪdɪd]
[əˈbaidn]


* tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
Nacházíte se na stránce pro nepravidelné sloveso abide

Příčestí
(Participle)
nepravidelného slovesa [abide]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací

Příčestí přítomné
(Present participle)

abiding 


Infinitiv

abide
Nepravidelná slovesa