LEARNIV.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  abuy


Minulý čas pro nepravidelné sloveso abuy **

Infinitiv

abuy **

Minulý čas

abought

Příčestí minulé

abought** toto sloveso (ve všech tvarech) je zastaralé nebo se používá jen v některých dialektech a speciálních případech


   
   


Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

buy

[baɪ]

bought

[bɔːt]

bought
boughten

[bɔːt]
[bɔːtn]
Nepravidelná slovesa