Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso ACKNOW ** | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  acknow


Minulý čas pro nepravidelné sloveso acknow **

Infinitiv

acknow **

Minulý čas

acknew

Příčestí minulé

acknown

acknowen ** tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
** toto sloveso (ve všech tvarech) je zastaralé nebo se používá jen v některých dialektech a speciálních případech
Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

know

[nəʊ]

knew

[njuː]

known
knowen

[nəʊn]
[nəʊwn]
Nepravidelná slovesa