Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso ADRAW** | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  adraw


Minulý čas pro nepravidelné sloveso adraw**

Infinitiv

adraw**

Minulý čas

adrew

Příčestí minulé

adrawn** toto sloveso (ve všech tvarech) je zastaralé nebo se používá jen v některých dialektech a speciálních případech
Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

draw

[drɔː]

drew

[druː]

drawn

[drɔːn]
Nepravidelná slovesa