LEARNIV.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  alight


Minulý čas pro nepravidelné sloveso alight

C1 Překlad: sestoupit, vystoupit, vystupovat, snést se

Infinitiv

alight

[əˈlaɪt]

Minulý čas

alighted

alit

[əˈlaɪtɪd]
[əˈlɪt]

Příčestí minulé

alighted

alit

[əˈlaɪtɪd]
[əˈlɪt]
   
   


Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

light

[laɪt]

lighted
lit

[ˈlaɪtɪd]
[lɪt]

lighted
lit

[ˈlaɪtɪd]
[lɪt]


Časování nepravidelného slovesa [alight]

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má angličtina 12 základních časů. Ne se všemi se však při běžném rozhovoru s rodilým Angličanem či Američanem setkáte.

  ...   ... Více informací

Přítomný čas

I
alight 
you
alight 
he/she/it
alights 
we
alight 
you
alight 
they
alight 

Přítomný čas průběhový

I
am alighting 
you
are alighting 
he/she/it
is alighting 
we
are alighting 
you
are alighting 
they
are alighting 

Minulý čas

I
alighted; alit 
you
alighted; alit 
he/she/it
alighted; alit 
we
alighted; alit 
you
alighted; alit 
they
alighted; alit 

Minulý čas průběhový

I
was alighting 
you
were alighting 
he/she/it
was alighting 
we
were alighting 
you
were alighting 
they
were alighting 

Předpřítomný čas

I
have alighted 
you
have alighted 
he/she/it
has alighted 
we
have alighted 
you
have alighted 
they
have alighted 

Předpřítomný čas průběhový

I
have been alighting 
you
have been alighting 
he/she/it
has been alighting 
we
have been alighting 
you
have been alighting 
they
have been alighting 

Předminulý čas

I
had alighted 
you
had alighted 
he/she/it
had alighted 
we
had alighted 
you
had alighted 
they
had alighted 

Předminulý čas průběhový

I
had been alighting 
you
had been alighting 
he/she/it
had been alighting 
we
had been alighting 
you
had been alighting 
they
had been alighting 

Budoucí čas

I
will alight 
you
will alight 
he/she/it
will alight 
we
will alight 
you
will alight 
they
will alight 

Budoucí čas průběhový

I
will be alighting 
you
will be alighting 
he/she/it
will be alighting 
we
will be alighting 
you
will be alighting 
they
will be alighting 

Předbudoucí čas

I
will have alighted 
you
will have alighted 
he/she/it
will have alighted 
we
will have alighted 
you
will have alighted 
they
will have alighted 

Předbudoucí čas průběhový

I
will have been alighting 
you
will have been alighting 
he/she/it
will have been alighting 
we
will have been alighting 
you
will have been alighting 
they
will have been alighting 

Podmiňovací způsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [alight]

Podmiňovací způsob (kondicionál) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje, že uskutečnění určitého děje nebo stavu je podmíněno jistými okolnostmi. Kondicionál je rovněž možné využít k vyjádření zdvořilé žádosti (mohl byste mi prosím říci…?).

V angličtině se přítomný kondicionál tvoří pomocí pomocného slova would a slovesa v základním tvaru (infinitivu).

Pro tvoření minulého kondicionálu se používá minulý infinitiv, tj. konstrukce would have + příčestí trpné. V angličtině je nutné správně rozlišovat mezi minulým a přítomným kondicionálem.

  ...   ... Více informací

Kondicionál přítomný
(Conditional present)

I
would alight 
you
would alight 
he/she/it
would alight 
we
would alight 
you
would alight 
they
would alight 

Kondicionál přítomný průběhový
(Conditional present progressive)

I
would be alighting 
you
would be alighting 
he/she/it
would be alighting 
we
would be alighting 
you
would be alighting 
they
would be alighting 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have alighted 
you
would have alighted 
he/she/it
would have alighted 
we
would have alighted 
you
would have alighted 
they
would have alighted 

Kondicionál minulý průběhový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been alighting 
you
would have been alighting 
he/she/it
would have been alighting 
we
would have been alighting 
you
would have been alighting 
they
would have been alighting 

Konjunktiv
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [alight]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

  ...   ... Více informací

Konjunktiv přítomný
(Present subjunctive)

I
alight 
you
alight 
he/she/it
alight 
we
alight 
you
alight 
they
alight 

Konjunktiv minulý
(Past subjunctive)

I
alighted; alit 
you
alighted; alit 
he/she/it
alighted; alit 
we
alighted; alit 
you
alighted; alit 
they
alighted; alit 

Konjunktiv předpřítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had alighted 
you
had alighted 
he/she/it
had alighted 
we
had alighted 
you
had alighted 
they
had alighted 

Rozkazovací způsob
(Imperativ)
nepravidelného slovesa [alight]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

Ve většině jazyků se rozkazovací způsob používá zejména ve 2. osobě, k níž se mluvčí obvykle obrací. V písmu se výpovědi obsahující rozkazovací způsob ukončují:

  • vykřičníkem, jedná-li se o kategorický požadavek (Okamžitě odejdi!);
  • v ostatních případech tečkou, jedná-li se zejména o zdvořilou žádost (Prosím, otevři okno.).

V angličtině se rozkazovací způsob 2. osoby (jednotného i množného čísla) shoduje s infinitivem (bez částice to):

  • (to) do = dělat, do! = dělej! dělejte!
  • V jiných osobách se opisuje vazbou se slovesem let (nechat) a předmětovým pádem osobního zájmena, nejčastěji v 1. osobě množného čísla:
  • let us (= let's) go! = pojďme!
  ...   ... Více informací

Rozkazovací způsob
(Imperativ)

I
alight 
you
Let´s alight 
he/she/it
alight 
we
 
you
 
they
 

Příčestí
(Participle)
nepravidelného slovesa [alight]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací

Příčestí přítomné
(Present participle)

I
alighting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Příčestí minulé
(Past participle)

I
alighted; alit 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelná slovesa