Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso BEAR | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  bear


Minulý čas pro nepravidelné sloveso bear

B2 Překlad: dopravit, nosit, nést, plodit, porodit, rodit, snášet, snést, strpět, trpět, unést, vydržet, zrodit

Infinitiv

bear

[beə]

Minulý čas

bore

bare *

[bɔː]
[beə]

Příčestí minulé

borne

born

[bɔːn]
[bɔː ]


* tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
Příbuzná nepravidelná slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

forbore
forbare

forborne
forborn

misbore
misbare

misborne
misborn

overbore
overbare

overborne
overborn

underbore
underbare

underborne
underborn


Časování nepravidelného slovesa [bear]

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má angličtina 12 základních časů. Ne se všemi se však při běžném rozhovoru s rodilým Angličanem či Američanem setkáte.

  ...   ... Více informací

Přítomný čas

I
bear 
you
bear 
he/she/it
bears 
we
bear 
you
bear 
they
bear 

Přítomný čas průběhový

I
am bearing 
you
are bearing 
he/she/it
is bearing 
we
are bearing 
you
are bearing 
they
are bearing 

Minulý čas

I
bore; bare 
you
bore; bare 
he/she/it
bore; bare 
we
bore; bare 
you
bore; bare 
they
bore; bare 

Minulý čas průběhový

I
was bearing 
you
were bearing 
he/she/it
was bearing 
we
were bearing 
you
were bearing 
they
were bearing 

Předpřítomný čas

I
have borne; born 
you
have borne; born 
he/she/it
has borne; born 
we
have borne; born 
you
have borne; born 
they
have borne; born 

Předpřítomný čas průběhový

I
have been bearing 
you
have been bearing 
he/she/it
has been bearing 
we
have been bearing 
you
have been bearing 
they
have been bearing 

Předminulý čas

I
had borne; born 
you
had borne; born 
he/she/it
had borne; born 
we
had borne; born 
you
had borne; born 
they
had borne; born 

Předminulý čas průběhový

I
had been bearing 
you
had been bearing 
he/she/it
had been bearing 
we
had been bearing 
you
had been bearing 
they
had been bearing 

Budoucí čas

I
will bear 
you
will bear 
he/she/it
will bear 
we
will bear 
you
will bear 
they
will bear 

Budoucí čas průběhový

I
will be bearing 
you
will be bearing 
he/she/it
will be bearing 
we
will be bearing 
you
will be bearing 
they
will be bearing 

Předbudoucí čas

I
will have borne; born 
you
will have borne; born 
he/she/it
will have borne; born 
we
will have borne; born 
you
will have borne; born 
they
will have borne; born 

Předbudoucí čas průběhový

I
will have been bearing 
you
will have been bearing 
he/she/it
will have been bearing 
we
will have been bearing 
you
will have been bearing 
they
will have been bearing 

Podmiňovací způsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [bear]

Podmiňovací způsob (kondicionál) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje, že uskutečnění určitého děje nebo stavu je podmíněno jistými okolnostmi. Kondicionál je rovněž možné využít k vyjádření zdvořilé žádosti (mohl byste mi prosím říci…?).

V angličtině se přítomný kondicionál tvoří pomocí pomocného slova would a slovesa v základním tvaru (infinitivu).

Pro tvoření minulého kondicionálu se používá minulý infinitiv, tj. konstrukce would have + příčestí trpné. V angličtině je nutné správně rozlišovat mezi minulým a přítomným kondicionálem.

  ...   ... Více informací

Kondicionál přítomný
(Conditional present)

I
would bear 
you
would bear 
he/she/it
would bear 
we
would bear 
you
would bear 
they
would bear 

Kondicionál přítomný průběhový
(Conditional present progressive)

I
would be bearing 
you
would be bearing 
he/she/it
would be bearing 
we
would be bearing 
you
would be bearing 
they
would be bearing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have borne; born 
you
would have borne; born 
he/she/it
would have borne; born 
we
would have borne; born 
you
would have borne; born 
they
would have borne; born 

Kondicionál minulý průběhový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been bearing 
you
would have been bearing 
he/she/it
would have been bearing 
we
would have been bearing 
you
would have been bearing 
they
would have been bearing 

Konjunktiv
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [bear]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

  ...   ... Více informací

Konjunktiv přítomný
(Present subjunctive)

I
bear 
you
bear 
he/she/it
bear 
we
bear 
you
bear 
they
bear 

Konjunktiv minulý
(Past subjunctive)

I
bore; bare 
you
bore; bare 
he/she/it
bore; bare 
we
bore; bare 
you
bore; bare 
they
bore; bare 

Konjunktiv předpřítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had borne; born 
you
had borne; born 
he/she/it
had borne; born 
we
had borne; born 
you
had borne; born 
they
had borne; born 

Rozkazovací způsob
(Imperativ)
nepravidelného slovesa [bear]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

Ve většině jazyků se rozkazovací způsob používá zejména ve 2. osobě, k níž se mluvčí obvykle obrací. V písmu se výpovědi obsahující rozkazovací způsob ukončují:

  • vykřičníkem, jedná-li se o kategorický požadavek (Okamžitě odejdi!);
  • v ostatních případech tečkou, jedná-li se zejména o zdvořilou žádost (Prosím, otevři okno.).

V angličtině se rozkazovací způsob 2. osoby (jednotného i množného čísla) shoduje s infinitivem (bez částice to):

  • (to) do = dělat, do! = dělej! dělejte!
  • V jiných osobách se opisuje vazbou se slovesem let (nechat) a předmětovým pádem osobního zájmena, nejčastěji v 1. osobě množného čísla:
  • let us (= let's) go! = pojďme!
  ...   ... Více informací

Rozkazovací způsob
(Imperativ)

I
bear 
you
Let´s bear 
he/she/it
bear 
we
 
you
 
they
 

Příčestí
(Participle)
nepravidelného slovesa [bear]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací

Příčestí přítomné
(Present participle)

I
bearing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Příčestí minulé
(Past participle)

I
borne; born 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázová slovesa
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [bear]

Frázová slovesa, v angličtině phrasal verbs nebo také multi-part verbs, jsou slovesa, která se skládají z více částí, více slov. I když se jedná o dvě nebo tři slova, pracujeme s takovým spojením jako s celkem, jako s jedním slovíčkem. Význam má takové sloveso často nezávislý na významu jednotlivých částí.

Např. sloveso TAKE OFF – jednotlivé části slova jsou sloveso TAKE (vzít/brát apod.) a příslovečná částice OFF (z, z povrchu pryč). Význam celku TAKE OFF je ale jiný. Používá se pro vzlétnutí letadla a nebo pro sundání nějaké části oblečení.

  ...   ... Více informací

bear away

bear down on

bear down

bear out

bear up

bear upon

bear with

send off for

send on

send out

send out for

send up

be in with

be off

be on

be on at

be on to

be out

be out for

be out of

be over

be through

be through with

be up

be up against

be up to

be well up inNepravidelná slovesa