Learniv
▷ Minulý čas bend | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  bend  >  Minulý čas


Minulý čas bend
Překlad: hýbat se, nahnout, naklonit, obrátit, ohnout, ohýbat, otočit, shýbnout, zkřivit
Nacházíte se na stránce pro nepravidelné sloveso bend


Minulý čas

bent

bended *


[bent]
[bendid]


* tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech

Minulý čas

I
bent 
you
bent 
he/she/it
bent 
we
bent 
you
bent 
they
bent 


Infinitiv

bend

Nepravidelná slovesa