Learniv
▷ Příčestí minulé bring | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  bring  >  Příčestí minulé


Past participle

Příčestí minulé bring
Překlad: donášet, donést, nést, postavit, přines, přinášet, přinést, přivádět, přivážet, přivést, přivézt, vynést

Příčestí minulé

brought

brung *


[brɔːt]


** toto sloveso (ve všech tvarech) je zastaralé nebo se používá jen v některých dialektech a speciálních případech
Nacházíte se na stránce pro nepravidelné sloveso bring

Příčestí
(Participle)
nepravidelného slovesa [bring]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací

Příčestí přítomné
(Present participle)

bringing 


Infinitiv

bring
Nepravidelná slovesa