Learniv
▷ Příčestí minulé cast | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  cast  >  Příčestí minulé


Past participle

Příčestí minulé cast
Překlad: hodit, lít, obsadit, obsazovat, odlévat, odlít, vrhat, vrhnout, házet, svlékat kůži

Příčestí minulé

cast


[kɑːst]


Nacházíte se na stránce pro nepravidelné sloveso cast

Příčestí
(Participle)
nepravidelného slovesa [cast]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací

Příčestí přítomné
(Present participle)

casting 


Infinitiv

cast
Nepravidelná slovesa