Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso CLEARCUT | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  clearcut


Minulý čas pro nepravidelné sloveso clearcut

Infinitiv

clearcut

Minulý čas

clearcut

Příčestí minulé

clearcut







Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

cut

[kʌt]

cut

[kʌt]

cut

[kʌt]












Nepravidelná slovesa