Learniv
▷ Příčestí minulé cut | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  cut  >  Příčestí minulé


Past participle

Příčestí minulé cut
Překlad: krájet, redukovat, rozřezat, sekat, snížit, tnout, zkrátit, řezat

Příčestí minulé

cut


[kʌt]


Nacházíte se na stránce pro nepravidelné sloveso cut

Příčestí
(Participle)
nepravidelného slovesa [cut]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací

Příčestí přítomné
(Present participle)

cutting 


Infinitiv

cut
Nepravidelná slovesa