Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

LEARNIV.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  fly


Minulý čas pro nepravidelné sloveso:

fly

Překlad: letět, létat, pilotovat, uletět, vyletět

Infinitiv

fly

[flaɪ]

Minulý čas

flew

[fluː]

Příčestí minulé

flown

[fləʊn]
Příbuzná nepravidelná slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

outflew

outflown

overflew

overflown

test-flew

test-flown


Časování nepravidelného slovesa [fly]

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má angličtina 12 základních časů. Ne se všemi se však při běžném rozhovoru s rodilým Angličanem či Američanem setkáte.

  ...   ... Více informací

Přítomný čas (Present)

I
fly 
you
fly 
he/she/it
flies 
we
fly 
you
fly 
they
fly 

Přítomný čas průběhový (Present Continuous)

I
am flying 
you
are flying 
he/she/it
is flying 
we
are flying 
you
are flying 
they
are flying 

Minulý čas (Simple past)

I
flew 
you
flew 
he/she/it
flew 
we
flew 
you
flew 
they
flew 

Minulý čas průběhový (Past Continuous)

I
was flying 
you
were flying 
he/she/it
was flying 
we
were flying 
you
were flying 
they
were flying 

Předpřítomný čas (Present perfect)

I
have flown 
you
have flown 
he/she/it
has flown 
we
have flown 
you
have flown 
they
have flown 

Předpřítomný čas průběhový (Present perfect continuous)

I
have been flying 
you
have been flying 
he/she/it
has been flying 
we
have been flying 
you
have been flying 
they
have been flying 

Předminulý čas (Past perfect)

I
had flown 
you
had flown 
he/she/it
had flown 
we
had flown 
you
had flown 
they
had flown 

Předminulý čas průběhový (Past perfect continuous)

I
had been flying 
you
had been flying 
he/she/it
had been flying 
we
had been flying 
you
had been flying 
they
had been flying 

Budoucí čas (Future)

I
will fly 
you
will fly 
he/she/it
will fly 
we
will fly 
you
will fly 
they
will fly 

Budoucí čas průběhový (Future continuous)

I
will be flying 
you
will be flying 
he/she/it
will be flying 
we
will be flying 
you
will be flying 
they
will be flying 

Předbudoucí čas (Future perfect)

I
will have flown 
you
will have flown 
he/she/it
will have flown 
we
will have flown 
you
will have flown 
they
will have flown 

Předbudoucí čas průběhový (Future perfect continuous)

I
will have been flying 
you
will have been flying 
he/she/it
will have been flying 
we
will have been flying 
you
will have been flying 
they
will have been flying 

Podmiňovací způsob (Conditional) nepravidelného slovesa [fly]

Podmiňovací způsob (kondicionál) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje, že uskutečnění určitého děje nebo stavu je podmíněno jistými okolnostmi. Kondicionál je rovněž možné využít k vyjádření zdvořilé žádosti (mohl byste mi prosím říci…?).

V angličtině se přítomný kondicionál tvoří pomocí pomocného slova would a slovesa v základním tvaru (infinitivu).

Pro tvoření minulého kondicionálu se používá minulý infinitiv, tj. konstrukce would have + příčestí trpné. V angličtině je nutné správně rozlišovat mezi minulým a přítomným kondicionálem.

  ...   ... Více informací

Kondicionál přítomný (Conditional present)

I
would fly 
you
would fly 
he/she/it
would fly 
we
would fly 
you
would fly 
they
would fly 

Kondicionál přítomný průběhový (Conditional present progressive)

I
would be flying 
you
would be flying 
he/she/it
would be flying 
we
would be flying 
you
would be flying 
they
would be flying 

Kondicionál minulý (Conditional perfect)

I
would have flown 
you
would have flown 
he/she/it
would have flown 
we
would have flown 
you
would have flown 
they
would have flown 

Kondicionál minulý průběhový (Conditional perfect progressive)

I
would have been flying 
you
would have been flying 
he/she/it
would have been flying 
we
would have been flying 
you
would have been flying 
they
would have been flying 

Konjunktiv (Subjunktiv) nepravidelného slovesa [fly]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

  ...   ... Více informací

Konjunktiv přítomný (Present subjunctive)

I
fly 
you
fly 
he/she/it
fly 
we
fly 
you
fly 
they
fly 

Konjunktiv minulý (Past subjunctive)

I
flew 
you
flew 
he/she/it
flew 
we
flew 
you
flew 
they
flew 

Konjunktiv předpřítomný (Past perfect subjunctive)

I
had flown 
you
had flown 
he/she/it
had flown 
we
had flown 
you
had flown 
they
had flown 

Rozkazovací způsob (Imperativ) nepravidelného slovesa [fly]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

Ve většině jazyků se rozkazovací způsob používá zejména ve 2. osobě, k níž se mluvčí obvykle obrací. V písmu se výpovědi obsahující rozkazovací způsob ukončují:

  • vykřičníkem, jedná-li se o kategorický požadavek (Okamžitě odejdi!);
  • v ostatních případech tečkou, jedná-li se zejména o zdvořilou žádost (Prosím, otevři okno.).

V angličtině se rozkazovací způsob 2. osoby (jednotného i množného čísla) shoduje s infinitivem (bez částice to):

  • (to) do = dělat, do! = dělej! dělejte!
  • V jiných osobách se opisuje vazbou se slovesem let (nechat) a předmětovým pádem osobního zájmena, nejčastěji v 1. osobě množného čísla:
  • let us (= let's) go! = pojďme!
  ...   ... Více informací

Rozkazovací způsob (Imperativ)

I
fly 
you
Let´s fly 
he/she/it
fly 
we
 
you
 
they
 

Příčestí (Participle) nepravidelného slovesa [fly]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací

Příčestí přítomné (Present participle)

I
flying 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Příčestí minulé (Past participle)

I
flown 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázová slovesa (Phrasal verbs) nepravidelného slovesa [fly]

Frázová slovesa, v angličtině phrasal verbs nebo také multi-part verbs, jsou slovesa, která se skládají z více částí, více slov. I když se jedná o dvě nebo tři slova, pracujeme s takovým spojením jako s celkem, jako s jedním slovíčkem. Význam má takové sloveso často nezávislý na významu jednotlivých částí.

Např. sloveso TAKE OFF – jednotlivé části slova jsou sloveso TAKE (vzít/brát apod.) a příslovečná částice OFF (z, z povrchu pryč). Význam celku TAKE OFF je ale jiný. Používá se pro vzlétnutí letadla a nebo pro sundání nějaké části oblečení.

  ...   ... Více informací

fly about

fly around

fly away

fly by

fly in

fly off

fly out

fly pastNepravidelná slovesa