Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso FORCUT ** | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  forcut


Minulý čas pro nepravidelné sloveso forcut **

Infinitiv

forcut **

Minulý čas

forcut

Příčestí minulé

forcut** toto sloveso (ve všech tvarech) je zastaralé nebo se používá jen v některých dialektech a speciálních případech
Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

cut

[kʌt]

cut

[kʌt]

cut

[kʌt]
Nepravidelná slovesa