Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso FORELAY ** | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  forelay


Minulý čas pro nepravidelné sloveso forelay **

Infinitiv

forelay **

Minulý čas

forelaid

forelayed *

Příčestí minulé

forelaid

forelayed ** tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
** toto sloveso (ve všech tvarech) je zastaralé nebo se používá jen v některých dialektech a speciálních případech
Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

lay

[leɪ]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]
Nepravidelná slovesa