Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso FOREREAD | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  foreread


Minulý čas pro nepravidelné sloveso foreread

Infinitiv

foreread

Minulý čas

foreread

Příčestí minulé

foreread

forereaden ** tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

read

[riːd]

read

[red]

read
readen

[red]
[riːdn]
Nepravidelná slovesa