Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso FORLEND ** | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  forlend


Minulý čas pro nepravidelné sloveso forlend **

Infinitiv

forlend **

Minulý čas

forlent

Příčestí minulé

forlent** toto sloveso (ve všech tvarech) je zastaralé nebo se používá jen v některých dialektech a speciálních případech
Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

lend

[lend]

lent

[lent]

lent

[lent]
Nepravidelná slovesa