LEARNIV.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  forlet


Minulý čas pro nepravidelné sloveso:

forlet **

Infinitiv

forlet **

Minulý čas

forlet

forleet *

Příčestí minulé

forlet

forletten ** tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
** toto sloveso (ve všech tvarech) je zastaralé nebo se používá jen v některých dialektech a speciálních případech


   
   


Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

let

[let]

let
leet

[let]
[liːt]

let
letten

[let]
[liːtn]
Nepravidelná slovesa