Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso FORSAY ** | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  forsay


Minulý čas pro nepravidelné sloveso forsay **

Infinitiv

forsay **

Minulý čas

forsaid

Příčestí minulé

forsaid** toto sloveso (ve všech tvarech) je zastaralé nebo se používá jen v některých dialektech a speciálních případech
Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

say

[seɪ]

said

[sed]

said

[sed]
Nepravidelná slovesa