LEARNIV.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  forthtell


Minulý čas pro nepravidelné sloveso forthtell

Infinitiv

forthtell

Minulý čas

forthtold

Příčestí minulé

forthtold

   
   


Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

tell

[tel]

told
talled

[told]
[təʊld]

told
talled

[told]
[təʊld]
Nepravidelná slovesa