Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso HANDWRITE | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  handwrite


Minulý čas pro nepravidelné sloveso handwrite

C1

Infinitiv

handwrite

[ˈhændraɪt]

Minulý čas

handwrote

handwrit

[ˈhændrəʊt]
[ˈhændrit]

Příčestí minulé

handwritten

handwrit

[ˈhændrəʊt]
[ˈhændrit]


Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

write

[raɪt]

wrote
writ

[rəʊt]
[rɪt]

written
writ

[rɪtn]
[rɪt]
Nepravidelná slovesa