Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso HANG | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  hang


Minulý čas pro nepravidelné sloveso hang

B1 Překlad: oběsit, pověsit, viset, váznout, věšet, zavěsit

Infinitiv

hang

[hæŋ]

Minulý čas

hung

hanged

[hʌŋ]
[hʌŋd]

Příčestí minulé

hung

hanged

[hʌŋ]
[hʌŋd]


Příbuzná nepravidelná slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

overhung
overhanged

overhung
overhanged

underhung
underhanged

underhung
underhanged

uphung
uphanged

uphung
uphanged


Časování nepravidelného slovesa [hang]

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má angličtina 12 základních časů. Ne se všemi se však při běžném rozhovoru s rodilým Angličanem či Američanem setkáte.

  ...   ... Více informací

Přítomný čas

I
hang 
you
hang 
he/she/it
hangs 
we
hang 
you
hang 
they
hang 

Přítomný čas průběhový

I
am hanging 
you
are hanging 
he/she/it
is hanging 
we
are hanging 
you
are hanging 
they
are hanging 

Minulý čas

I
hanged; hung 
you
hanged; hung 
he/she/it
hanged; hung 
we
hanged; hung 
you
hanged; hung 
they
hanged; hung 

Minulý čas průběhový

I
was hanging 
you
were hanging 
he/she/it
was hanging 
we
were hanging 
you
were hanging 
they
were hanging 

Předpřítomný čas

I
have hanged; hung 
you
have hanged; hung 
he/she/it
has hanged; hung 
we
have hanged; hung 
you
have hanged; hung 
they
have hanged; hung 

Předpřítomný čas průběhový

I
have been hanging 
you
have been hanging 
he/she/it
has been hanging 
we
have been hanging 
you
have been hanging 
they
have been hanging 

Předminulý čas

I
had hanged; hung 
you
had hanged; hung 
he/she/it
had hanged; hung 
we
had hanged; hung 
you
had hanged; hung 
they
had hanged; hung 

Předminulý čas průběhový

I
had been hanging 
you
had been hanging 
he/she/it
had been hanging 
we
had been hanging 
you
had been hanging 
they
had been hanging 

Budoucí čas

I
will hang 
you
will hang 
he/she/it
will hang 
we
will hang 
you
will hang 
they
will hang 

Budoucí čas průběhový

I
will be hanging 
you
will be hanging 
he/she/it
will be hanging 
we
will be hanging 
you
will be hanging 
they
will be hanging 

Předbudoucí čas

I
will have hanged; hung 
you
will have hanged; hung 
he/she/it
will have hanged; hung 
we
will have hanged; hung 
you
will have hanged; hung 
they
will have hanged; hung 

Předbudoucí čas průběhový

I
will have been hanging 
you
will have been hanging 
he/she/it
will have been hanging 
we
will have been hanging 
you
will have been hanging 
they
will have been hanging 

Podmiňovací způsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [hang]

Podmiňovací způsob (kondicionál) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje, že uskutečnění určitého děje nebo stavu je podmíněno jistými okolnostmi. Kondicionál je rovněž možné využít k vyjádření zdvořilé žádosti (mohl byste mi prosím říci…?).

V angličtině se přítomný kondicionál tvoří pomocí pomocného slova would a slovesa v základním tvaru (infinitivu).

Pro tvoření minulého kondicionálu se používá minulý infinitiv, tj. konstrukce would have + příčestí trpné. V angličtině je nutné správně rozlišovat mezi minulým a přítomným kondicionálem.

  ...   ... Více informací

Kondicionál přítomný
(Conditional present)

I
would hang 
you
would hang 
he/she/it
would hang 
we
would hang 
you
would hang 
they
would hang 

Kondicionál přítomný průběhový
(Conditional present progressive)

I
would be hanging 
you
would be hanging 
he/she/it
would be hanging 
we
would be hanging 
you
would be hanging 
they
would be hanging 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have hanged; hung 
you
would have hanged; hung 
he/she/it
would have hanged; hung 
we
would have hanged; hung 
you
would have hanged; hung 
they
would have hanged; hung 

Kondicionál minulý průběhový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been hanging 
you
would have been hanging 
he/she/it
would have been hanging 
we
would have been hanging 
you
would have been hanging 
they
would have been hanging 

Konjunktiv
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [hang]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

  ...   ... Více informací

Konjunktiv přítomný
(Present subjunctive)

I
hang 
you
hang 
he/she/it
hang 
we
hang 
you
hang 
they
hang 

Konjunktiv minulý
(Past subjunctive)

I
hanged; hung 
you
hanged; hung 
he/she/it
hanged; hung 
we
hanged; hung 
you
hanged; hung 
they
hanged; hung 

Konjunktiv předpřítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had hanged; hung 
you
had hanged; hung 
he/she/it
had hanged; hung 
we
had hanged; hung 
you
had hanged; hung 
they
had hanged; hung 

Rozkazovací způsob
(Imperativ)
nepravidelného slovesa [hang]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

Ve většině jazyků se rozkazovací způsob používá zejména ve 2. osobě, k níž se mluvčí obvykle obrací. V písmu se výpovědi obsahující rozkazovací způsob ukončují:

  • vykřičníkem, jedná-li se o kategorický požadavek (Okamžitě odejdi!);
  • v ostatních případech tečkou, jedná-li se zejména o zdvořilou žádost (Prosím, otevři okno.).

V angličtině se rozkazovací způsob 2. osoby (jednotného i množného čísla) shoduje s infinitivem (bez částice to):

  • (to) do = dělat, do! = dělej! dělejte!
  • V jiných osobách se opisuje vazbou se slovesem let (nechat) a předmětovým pádem osobního zájmena, nejčastěji v 1. osobě množného čísla:
  • let us (= let's) go! = pojďme!
  ...   ... Více informací

Rozkazovací způsob
(Imperativ)

I
hang 
you
Let´s hang 
he/she/it
hang 
we
 
you
 
they
 

Příčestí
(Participle)
nepravidelného slovesa [hang]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací

Příčestí přítomné
(Present participle)

I
hanging 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Příčestí minulé
(Past participle)

I
hanged; hung 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázová slovesa
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [hang]

Frázová slovesa, v angličtině phrasal verbs nebo také multi-part verbs, jsou slovesa, která se skládají z více částí, více slov. I když se jedná o dvě nebo tři slova, pracujeme s takovým spojením jako s celkem, jako s jedním slovíčkem. Význam má takové sloveso často nezávislý na významu jednotlivých částí.

Např. sloveso TAKE OFF – jednotlivé části slova jsou sloveso TAKE (vzít/brát apod.) a příslovečná částice OFF (z, z povrchu pryč). Význam celku TAKE OFF je ale jiný. Používá se pro vzlétnutí letadla a nebo pro sundání nějaké části oblečení.

  ...   ... Více informací

hang about

hang around

hang back

hang behind

hang down

hang on

hang onto

hang out

hang over

hang together

hang upNepravidelná slovesa