Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

LEARNIV.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  hoist


Minulý čas pro nepravidelné sloveso:

hoist

Překlad: zdvihnout, zvednout

Infinitiv

hoist

Příčestí minulé

hoisted

   
   

Časování nepravidelného slovesa [hoist]

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má angličtina 12 základních časů. Ne se všemi se však při běžném rozhovoru s rodilým Angličanem či Američanem setkáte.

  ...   ... Více informací

Přítomný čas

I
hoist 
you
hoist 
he/she/it
hoists 
we
hoist 
you
hoist 
they
hoist 

Přítomný čas průběhový

I
am hoisting 
you
are hoisting 
he/she/it
is hoisting 
we
are hoisting 
you
are hoisting 
they
are hoisting 

Minulý čas

I
hoisted 
you
hoisted 
he/she/it
hoisted 
we
hoisted 
you
hoisted 
they
hoisted 

Minulý čas průběhový

I
was hoisting 
you
were hoisting 
he/she/it
was hoisting 
we
were hoisting 
you
were hoisting 
they
were hoisting 

Předpřítomný čas

I
have hoisted 
you
have hoisted 
he/she/it
has hoisted 
we
have hoisted 
you
have hoisted 
they
have hoisted 

Předpřítomný čas průběhový

I
have been hoisting 
you
have been hoisting 
he/she/it
has been hoisting 
we
have been hoisting 
you
have been hoisting 
they
have been hoisting 

Předminulý čas

I
had hoisted 
you
had hoisted 
he/she/it
had hoisted 
we
had hoisted 
you
had hoisted 
they
had hoisted 

Předminulý čas průběhový

I
had been hoisting 
you
had been hoisting 
he/she/it
had been hoisting 
we
had been hoisting 
you
had been hoisting 
they
had been hoisting 

Budoucí čas

I
will hoist 
you
will hoist 
he/she/it
will hoist 
we
will hoist 
you
will hoist 
they
will hoist 

Budoucí čas průběhový

I
will be hoisting 
you
will be hoisting 
he/she/it
will be hoisting 
we
will be hoisting 
you
will be hoisting 
they
will be hoisting 

Předbudoucí čas

I
will have hoisted 
you
will have hoisted 
he/she/it
will have hoisted 
we
will have hoisted 
you
will have hoisted 
they
will have hoisted 

Předbudoucí čas průběhový

I
will have been hoisting 
you
will have been hoisting 
he/she/it
will have been hoisting 
we
will have been hoisting 
you
will have been hoisting 
they
will have been hoisting 

Podmiňovací způsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [hoist]

Podmiňovací způsob (kondicionál) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje, že uskutečnění určitého děje nebo stavu je podmíněno jistými okolnostmi. Kondicionál je rovněž možné využít k vyjádření zdvořilé žádosti (mohl byste mi prosím říci…?).

V angličtině se přítomný kondicionál tvoří pomocí pomocného slova would a slovesa v základním tvaru (infinitivu).

Pro tvoření minulého kondicionálu se používá minulý infinitiv, tj. konstrukce would have + příčestí trpné. V angličtině je nutné správně rozlišovat mezi minulým a přítomným kondicionálem.

  ...   ... Více informací

Kondicionál přítomný
(Conditional present)

I
would hoist 
you
would hoist 
he/she/it
would hoist 
we
would hoist 
you
would hoist 
they
would hoist 

Kondicionál přítomný průběhový
(Conditional present progressive)

I
would be hoisting 
you
would be hoisting 
he/she/it
would be hoisting 
we
would be hoisting 
you
would be hoisting 
they
would be hoisting 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have hoisted 
you
would have hoisted 
he/she/it
would have hoisted 
we
would have hoisted 
you
would have hoisted 
they
would have hoisted 

Kondicionál minulý průběhový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been hoisting 
you
would have been hoisting 
he/she/it
would have been hoisting 
we
would have been hoisting 
you
would have been hoisting 
they
would have been hoisting 

Konjunktiv
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [hoist]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

  ...   ... Více informací

Konjunktiv přítomný
(Present subjunctive)

I
hoist 
you
hoist 
he/she/it
hoist 
we
hoist 
you
hoist 
they
hoist 

Konjunktiv minulý
(Past subjunctive)

I
hoisted 
you
hoisted 
he/she/it
hoisted 
we
hoisted 
you
hoisted 
they
hoisted 

Konjunktiv předpřítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had hoisted 
you
had hoisted 
he/she/it
had hoisted 
we
had hoisted 
you
had hoisted 
they
had hoisted 

Rozkazovací způsob
(Imperativ)
nepravidelného slovesa [hoist]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

Ve většině jazyků se rozkazovací způsob používá zejména ve 2. osobě, k níž se mluvčí obvykle obrací. V písmu se výpovědi obsahující rozkazovací způsob ukončují:

  • vykřičníkem, jedná-li se o kategorický požadavek (Okamžitě odejdi!);
  • v ostatních případech tečkou, jedná-li se zejména o zdvořilou žádost (Prosím, otevři okno.).

V angličtině se rozkazovací způsob 2. osoby (jednotného i množného čísla) shoduje s infinitivem (bez částice to):

  • (to) do = dělat, do! = dělej! dělejte!
  • V jiných osobách se opisuje vazbou se slovesem let (nechat) a předmětovým pádem osobního zájmena, nejčastěji v 1. osobě množného čísla:
  • let us (= let's) go! = pojďme!
  ...   ... Více informací

Rozkazovací způsob
(Imperativ)

I
hoist 
you
Let´s hoist 
he/she/it
hoist 
we
 
you
 
they
 

Příčestí
(Participle)
nepravidelného slovesa [hoist]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací

Příčestí přítomné
(Present participle)

I
hoisting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Příčestí minulé
(Past participle)

I
hoisted 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelná slovesa