Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso INTAKE | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  intake


Minulý čas pro nepravidelné sloveso intake

Infinitiv

intake

Minulý čas

intook

intaked *

Příčestí minulé

intaken* tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

take

[teɪk]

took
taked

[tʊk]
[teɪkəd]

taken

[ˈteɪkən]
Nepravidelná slovesa