Learniv
▷ Příčestí minulé kneel | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  kneel  >  Příčestí minulé


Past participle

Příčestí minulé kneel
Překlad: klečet

Příčestí minulé

kneeled

knelt


[ni:ld]
[nelt]


Nacházíte se na stránce pro nepravidelné sloveso kneel

Příčestí
(Participle)
nepravidelného slovesa [kneel]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací

Příčestí přítomné
(Present participle)

kneeling 


Infinitiv

kneel
Nepravidelná slovesa