Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso LAY | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  lay


Minulý čas pro nepravidelné sloveso lay

B1 Překlad: klást, položit, umístit

Infinitiv

lay

[leɪ]

Minulý čas

laid

[leɪd]
[leɪd]

Příčestí minulé

laid

[leɪd]
[leɪd]


* tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
Příbuzná nepravidelná slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

inlay

[ɪnˈleɪ]

inlaid
inlayed

[ɪnˈleɪd]
[ɪnˈleɪd]

inlaid
inlayed

[ɪnˈleɪd]
[ɪnˈleɪd]

interlay

[ɪntəˈleɪ]

interlaid
interlayed

[ɪntəˈleɪd]
[ɪntəˈleɪd]

interlaid
interlayed

[ɪntəˈleɪd]
[ɪntəˈleɪd]

outlaid
outlayed

outlaid
outlayed

belaid
belayed

belaid
belayed

forelaid
forelayed

forelaid
forelayed

forlaid
forlayed

forlaid
forlayed

mislaid
mislayed

mislaid
mislayed

onlaid
onlayed

onlaid
onlayed

overlaid
overlayed

overlaid
overlayed

re-laid
re-layed

re-laid
re-layed

underlaid
underlayed

underlaid
underlayed

unlaid
unlayed

unlaid
unlayed

uplaid
uplayed

uplaid
uplayed

waylaid
waylayed

waylaid
waylayed


Časování nepravidelného slovesa [lay]

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má angličtina 12 základních časů. Ne se všemi se však při běžném rozhovoru s rodilým Angličanem či Američanem setkáte.

  ...   ... Více informací

Přítomný čas

I
lay 
you
lay 
he/she/it
lays 
we
lay 
you
lay 
they
lay 

Přítomný čas průběhový

I
am laying 
you
are laying 
he/she/it
is laying 
we
are laying 
you
are laying 
they
are laying 

Minulý čas

I
laid 
you
laid 
he/she/it
laid 
we
laid 
you
laid 
they
laid 

Minulý čas průběhový

I
was laying 
you
were laying 
he/she/it
was laying 
we
were laying 
you
were laying 
they
were laying 

Předpřítomný čas

I
have laid 
you
have laid 
he/she/it
has laid 
we
have laid 
you
have laid 
they
have laid 

Předpřítomný čas průběhový

I
have been laying 
you
have been laying 
he/she/it
has been laying 
we
have been laying 
you
have been laying 
they
have been laying 

Předminulý čas

I
had laid 
you
had laid 
he/she/it
had laid 
we
had laid 
you
had laid 
they
had laid 

Předminulý čas průběhový

I
had been laying 
you
had been laying 
he/she/it
had been laying 
we
had been laying 
you
had been laying 
they
had been laying 

Budoucí čas

I
will lay 
you
will lay 
he/she/it
will lay 
we
will lay 
you
will lay 
they
will lay 

Budoucí čas průběhový

I
will be laying 
you
will be laying 
he/she/it
will be laying 
we
will be laying 
you
will be laying 
they
will be laying 

Předbudoucí čas

I
will have laid 
you
will have laid 
he/she/it
will have laid 
we
will have laid 
you
will have laid 
they
will have laid 

Předbudoucí čas průběhový

I
will have been laying 
you
will have been laying 
he/she/it
will have been laying 
we
will have been laying 
you
will have been laying 
they
will have been laying 

Podmiňovací způsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [lay]

Podmiňovací způsob (kondicionál) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje, že uskutečnění určitého děje nebo stavu je podmíněno jistými okolnostmi. Kondicionál je rovněž možné využít k vyjádření zdvořilé žádosti (mohl byste mi prosím říci…?).

V angličtině se přítomný kondicionál tvoří pomocí pomocného slova would a slovesa v základním tvaru (infinitivu).

Pro tvoření minulého kondicionálu se používá minulý infinitiv, tj. konstrukce would have + příčestí trpné. V angličtině je nutné správně rozlišovat mezi minulým a přítomným kondicionálem.

  ...   ... Více informací

Kondicionál přítomný
(Conditional present)

I
would lay 
you
would lay 
he/she/it
would lay 
we
would lay 
you
would lay 
they
would lay 

Kondicionál přítomný průběhový
(Conditional present progressive)

I
would be laying 
you
would be laying 
he/she/it
would be laying 
we
would be laying 
you
would be laying 
they
would be laying 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have laid 
you
would have laid 
he/she/it
would have laid 
we
would have laid 
you
would have laid 
they
would have laid 

Kondicionál minulý průběhový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been laying 
you
would have been laying 
he/she/it
would have been laying 
we
would have been laying 
you
would have been laying 
they
would have been laying 

Konjunktiv
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [lay]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

  ...   ... Více informací

Konjunktiv přítomný
(Present subjunctive)

I
lay 
you
lay 
he/she/it
lay 
we
lay 
you
lay 
they
lay 

Konjunktiv minulý
(Past subjunctive)

I
laid 
you
laid 
he/she/it
laid 
we
laid 
you
laid 
they
laid 

Konjunktiv předpřítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had laid 
you
had laid 
he/she/it
had laid 
we
had laid 
you
had laid 
they
had laid 

Rozkazovací způsob
(Imperativ)
nepravidelného slovesa [lay]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

Ve většině jazyků se rozkazovací způsob používá zejména ve 2. osobě, k níž se mluvčí obvykle obrací. V písmu se výpovědi obsahující rozkazovací způsob ukončují:

  • vykřičníkem, jedná-li se o kategorický požadavek (Okamžitě odejdi!);
  • v ostatních případech tečkou, jedná-li se zejména o zdvořilou žádost (Prosím, otevři okno.).

V angličtině se rozkazovací způsob 2. osoby (jednotného i množného čísla) shoduje s infinitivem (bez částice to):

  • (to) do = dělat, do! = dělej! dělejte!
  • V jiných osobách se opisuje vazbou se slovesem let (nechat) a předmětovým pádem osobního zájmena, nejčastěji v 1. osobě množného čísla:
  • let us (= let's) go! = pojďme!
  ...   ... Více informací

Rozkazovací způsob
(Imperativ)

I
lay 
you
Let´s lay 
he/she/it
lay 
we
 
you
 
they
 

Příčestí
(Participle)
nepravidelného slovesa [lay]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací

Příčestí přítomné
(Present participle)

I
laying 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Příčestí minulé
(Past participle)

I
laid 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázová slovesa
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [lay]

Frázová slovesa, v angličtině phrasal verbs nebo také multi-part verbs, jsou slovesa, která se skládají z více částí, více slov. I když se jedná o dvě nebo tři slova, pracujeme s takovým spojením jako s celkem, jako s jedním slovíčkem. Význam má takové sloveso často nezávislý na významu jednotlivých částí.

Např. sloveso TAKE OFF – jednotlivé části slova jsou sloveso TAKE (vzít/brát apod.) a příslovečná částice OFF (z, z povrchu pryč). Význam celku TAKE OFF je ale jiný. Používá se pro vzlétnutí letadla a nebo pro sundání nějaké části oblečení.

  ...   ... Více informací

lay about

lay aside

lay away

lay back

lay before

lay by

lay down

lay in

lay into

lay off

lay on

lay out

lay upNepravidelná slovesa