Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso LIPREAD | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  lipread


Minulý čas pro nepravidelné sloveso lipread

Infinitiv

lipread

Minulý čas

lipread

Příčestí minulé

lipread

lipreaden ** tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

read

[riːd]

read

[red]

read
readen

[red]
[riːdn]
Nepravidelná slovesa