Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso MISFALL ** | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  misfall


Minulý čas pro nepravidelné sloveso misfall **

Infinitiv

misfall **

Minulý čas

misfell

misfelled *

Příčestí minulé

misfallen

misfelled ** tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
** toto sloveso (ve všech tvarech) je zastaralé nebo se používá jen v některých dialektech a speciálních případech
Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

fall

[fɔːl]

fell
felled

[fel]
[feld]

fallen
felled

[fɔːln]
[feld]
Nepravidelná slovesa