LEARNIV.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  mishold


Minulý čas pro nepravidelné sloveso mishold

Infinitiv

mishold

Minulý čas

misheld

Příčestí minulé

misheld

misholden ** tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

hold

[həʊld]

held

[held]

held
holden

[held]
[həʊldn]
Nepravidelná slovesa