LEARNIV.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  misknow


Minulý čas pro nepravidelné sloveso misknow

Infinitiv

misknow

Minulý čas

misknew

Příčestí minulé

misknown

misknowen ** tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech


   
   


Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

know

[nəʊ]

knew

[njuː]

known
knowen

[nəʊn]
[nəʊwn]
Nepravidelná slovesa