Learniv
▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso MISSHOOT | Learniv.com
Learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Angličtina  >  misshoot


Minulý čas pro nepravidelné sloveso misshoot

Infinitiv

misshoot

Minulý čas

misshot

Příčestí minulé

misshot

misshotten ** tento tvar je zastaralý nebo se používá ve speciálních případech nebo některých dialektech
Odvozeno od slovesa:

Infinitiv

Minulý čas

Příčestí minulé

shoot

[ʃuːt]

shot

[ʃɒt]

shot
shotten

[ʃɒt]
[ʃɒtn]
Nepravidelná slovesa