learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Němčina  >  gedeihen

Časování slovesa: gedeihen


Překlad: dařit se

Přítomný čas

er gedeiht

Préteritum

er gedieh

Perfektum

er ist gediehen

   
   


Časování slovesa

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jenoduché: přítomný (Prézentum) a minulý (Préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné slovesa a infinitiv slovesa významového, případně jeho minulého příčestí. Ke složeným časům náleží čas budoucí (Futurum I), minulý složený (Perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas - Prézentum

ich
gedeihe 
du
gedeihst 
er/sie/es
gedeiht 
wir
gedeihen 
ihr
gedeiht 
sie/Sie
gedeihen 

Předminulý čas - Plusquamperfektum

ich
gedieh 
du
gediehst 
er/sie/es
gedieh 
wir
gediehen 
ihr
gedieht 
sie/Sie
gediehen 

Minulý čas jednoduchý - Préteritum

ich
bin gediehen 
du
bist gediehen 
er/sie/es
ist gediehen 
wir
sind gediehen 
ihr
seid gediehen 
sie/Sie
sind gediehen 

Minulý čas složený - Perfektum

ich
war gediehen 
du
warst gediehen 
er/sie/es
war gediehen 
wir
waren gediehen 
ihr
wart gediehen 
sie/Sie
waren gediehen 

Budoucí čas – Futurum I

ich
werde gedeihen 
du
wirst gedeihen 
er/sie/es
wird gedeihen 
wir
werden gedeihen 
ihr
werdet gedeihen 
sie/Sie
werden gedeihen 

Předbudoucí čas – Futurm II

ich
werde gediehen sein 
du
wirst gediehen sein 
er/sie/es
wird gediehen sein 
wir
werden gediehen sein 
ihr
werdet gediehen sein 
sie/Sie
werden gediehen sein 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího často nevěrohodné (indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. x konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjuktiv I Přítomný čas

ich
gedeihe 
du
gedeihest 
er/sie/es
gedeihe 
wir
gedeihen 
ihr
gedeihet 
sie/Sie
gedeihen 

Konjuktiv I Minulý čas

ich
sei gediehen 
du
seiest gediehen; seist gediehen 
er/sie/es
sei gediehen 
wir
seien gediehen 
ihr
seiet gediehen 
sie/Sie
seien gediehen 

Konjunktiv I – Budoucí čas – Futurum I

ich
werde gedeihen 
du
werdest gedeihen 
er/sie/es
werde gedeihen 
wir
werden gedeihen 
ihr
werdet gedeihen 
sie/Sie
werden gedeihen 

Konjunktiv II – Předbudoucí čas – Futurm II

ich
werde gediehen sein 
du
werdest gediehen sein 
er/sie/es
werde gediehen sein 
wir
werden gediehen sein 
ihr
werdet gediehen sein 
sie/Sie
werden gediehen sein 

Konjuktiv II - Předminulý čas - Préteritum

ich
gediehe 
du
gediehest 
er/sie/es
gediehe 
wir
gediehen 
ihr
gediehet 
sie/Sie
gediehen 

Konjuktiv II - Minulý čas složený - Perfektum

ich
wäre gediehen 
du
wärest gediehen 
er/sie/es
wäre gediehen 
wir
wären gediehen 
ihr
wäret gediehen 
sie/Sie
wären gediehen 

Konjunktiv II – Budoucí čas – Futurum I

ich
würde gedeihen 
du
würdest gedeihen 
er/sie/es
würde gedeihen 
wir
würden gedeihen 
ihr
würdet gedeihen 
sie/Sie
würden gedeihen 

Konjunktiv II – Předbudoucí čas – Futurm II

ich
würde gediehen sein 
du
würdest gediehen sein 
er/sie/es
würde gediehen sein 
wir
würden gediehen sein 
ihr
würdet gediehen sein 
sie/Sie
würden gediehen sein 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
gedeihe; gedeih 
ihr
gedeiht 

Příčestí(Partizip ) slovesa

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
gedeihend 

Příčesti minulé

ich
gediehen 

??

Frázová slovesa, v angličtině phrasal verbs nebo také multi-part verbs, jsou slovesa, která se skládají z více částí, více slov. I když se jedná o dvě nebo tři slova, pracujeme s takovým spojením jako s celkem, jako s jedním slovíčkem. Význam má takové sloveso často nezávislý na významu jednotlivých částí.

Např. sloveso TAKE OFF – jednotlivé části slova jsou sloveso TAKE (vzít/brát apod.) a příslovečná částice OFF (z, z povrchu pryč). Význam celku TAKE OFF je ale jiný. Používá se pro vzlétnutí letadla a nebo pro sundání nějaké části oblečení.

  ...   ... Více informacíPokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina