learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Němčina  >  hängen

Časování slovesa: hängen


Překlad: viset

Přítomný čas

er hängt

Préteritum

er hing

Perfektum

er hat gehangen

   
   


Časování slovesa nepravidelného slovesa [hängen]

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jenoduché: přítomný (Prézentum) a minulý (Préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné slovesa a infinitiv slovesa významového, případně jeho minulého příčestí. Ke složeným časům náleží čas budoucí (Futurum I), minulý složený (Perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas - Prézentum

ich
hänge 
du
hängst 
er/sie/es
hängt 
wir
hängen 
ihr
hängt 
sie/Sie
hängen 

Předminulý čas - Plusquamperfektum

ich
hing 
du
hingest 
er/sie/es
hing 
wir
hingen 
ihr
hinget 
sie/Sie
hingen 

Minulý čas jednoduchý - Préteritum

ich
habe gehangen 
du
hast gehangen 
er/sie/es
hat gehangen 
wir
haben gehangen 
ihr
habt gehangen 
sie/Sie
haben gehangen 

Minulý čas složený - Perfektum

ich
hatte gehangen 
du
hattest gehangen 
er/sie/es
hatte gehangen 
wir
hatten gehangen 
ihr
hattet gehangen 
sie/Sie
hatten gehangen 

Budoucí čas – Futurum I

ich
werde hängen 
du
wirst hängen 
er/sie/es
wird hängen 
wir
werden hängen 
ihr
werdet hängen 
sie/Sie
werden hängen 

Předbudoucí čas – Futurm II

ich
werde gehangen haben 
du
wirst gehangen haben 
er/sie/es
wird gehangen haben 
wir
werden gehangen haben 
ihr
werdet gehangen haben 
sie/Sie
werden gehangen haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [hängen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího často nevěrohodné (indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. x konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjuktiv I Přítomný čas

ich
hänge 
du
hängest 
er/sie/es
hänge 
wir
hängen 
ihr
hänget 
sie/Sie
hängen 

Konjuktiv I Minulý čas

ich
habe gehangen 
du
habest gehangen 
er/sie/es
habe gehangen 
wir
haben gehangen 
ihr
habet gehangen 
sie/Sie
haben gehangen 

Konjunktiv I – Budoucí čas – Futurum I

ich
werde hängen 
du
werdest hängen 
er/sie/es
werde hängen 
wir
werden hängen 
ihr
werdet hängen 
sie/Sie
werden hängen 

Konjunktiv II – Předbudoucí čas – Futurm II

ich
werde gehangen haben 
du
werdest gehangen haben 
er/sie/es
werde gehangen haben 
wir
werden gehangen haben 
ihr
werdet gehangen haben 
sie/Sie
werden gehangen haben 

Konjuktiv II - Předminulý čas - Préteritum

ich
hinge 
du
hingest 
er/sie/es
hinge 
wir
hingen 
ihr
hinget 
sie/Sie
hingen 

Konjuktiv II - Minulý čas složený - Perfektum

ich
hätte gehangen 
du
hättest gehangen 
er/sie/es
hätte gehangen 
wir
hätten gehangen 
ihr
hättet gehangen 
sie/Sie
hätten gehangen 

Konjunktiv II – Budoucí čas – Futurum I

ich
würde hängen 
du
würdest hängen 
er/sie/es
würde hängen 
wir
würden hängen 
ihr
würdet hängen 
sie/Sie
würden hängen 

Konjunktiv II – Předbudoucí čas – Futurm II

ich
würde gehangen haben 
du
würdest gehangen haben 
er/sie/es
würde gehangen haben 
wir
würden gehangen haben 
ihr
würdet gehangen haben 
sie/Sie
würden gehangen haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa nepravidelného slovesa [hängen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
hänge; häng 
ihr
hängt 

Příčestí(Partizip ) slovesa nepravidelného slovesa [hängen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
hängend 

Příčesti minulé

ich
gehangen 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina