learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Němčina

Nepravidelná slovesa Němčina

Němčina má několik desítek nepravidelných sloves, které nezbývá než se nabiflovat z paměti. Přesto jsou mezi nimi určité vazby, které je možné při učení využít.

Nepravidelná slovesa mají i jiné jazyky angličtina (aj), španělština (šj) a jiné. Těmi se zde ale nezabýváme.Gramatika nepravidelných sloves - Němčina


V němčině je několik skupin nepravidelných sloves:

  • Silná
  • Pomocná
  • Způsobná
  • Smíšená

Pravidelná slovesa (Regelmäßige Verben) se v němčině označují na slabá. Tyto slovesa se chovají pravidelně (mají jiné koncovky), stačí když se naučíte jedno pravidlo a můžete jej uplatnit na všechny slabá slovesa.


Naopak nepravidelná slovesa kromě koncovek mění i knem slovesa.


Silná slovesa


Velmi často se v préteritu i perfektu mění jejich kmen. V perfektu často začínají předpodou ge- a končí koncovko -en


Ve 2. a 3. osobě jednotného čísla mají často v přítomném čase změněnou kmenovou samohlásku.
Příklad: du fährst (fahren), er gibt (geben)

Ke změně v kmeni dochází obvykle i ve všech osobách v préteritu.
Příklad: Sie kamen (kommen; přišel jste), du schriebst (psát; psal jsi)

1. a 3. osoba jednotného čísla je bez koncovky.
Příklad: ich fuhr (fahren), er gab (geben)

V perfektum je koncovka -en a zpravidla také změna kmenové samohlásky.
Příklad: geflogen (fliegen), gesungen (singen)Pomocná slovesa


Pomocná slovesa jsou přesně tři: haben, sein a werden a časují se nepravidelně.

Jejich pomocí tvoříme gramatické tvary jiných sloves.

Krom toho jsou také slovesy plnovýznamovými, lze je tedy použít ve větě samostatně.

  • Způsobná slovesa (modální)

Způsobová (modální) slovesa jsou tato: dürfen, können, mögen, müssen, sollen a wollen.

Způsobná slovesa se ve větě pojí většinou s infinitivem plnovýznamového slovesa. Tyto slovesa mají stejný způsob časování.

Sloveso „wissen“ není způsobné i přesto že má stejný způsob časování.Smíšená slovesa


Jsou to tato slovesa: anerkennen, aufwenden, ausdenken, brennen, bringen, erkennen, kennen, mitbringen, nachbringen, nachdenken, rennen, senden, sich auskennen, überrennen, umbringen, verbrennen, verbringen, versenden, verwerden, wenden
er bäckt
er backte
er hat gebacken
péci
er bedarf
er bedurfte
er hat bedurft
potřebovat
er befehlt
er befahl
er hat befohlen
rozkazovat
er beginnt
er begann
er hat begonnen
začít
er beißt
er biss
er hat gebissen
kousat
er birgt
er barg
er hat geborgen
skrýt
er birst
er barst
er ist geborsten
puknout
er betrügt
er betrog
er hat betrogen
podvádět
er bewegt
er bewog
er hat bewogen
donutit
er biegt
er bog
er hat gebogen
ohýbat
Hledáte konkrétní nepravidelné sloveso?

Nepravidelná slovesa


backen - péci bedürfen - potřebovat befehlen - rozkazovat beginnen - začít beißen - kousat bergen - skrýt bersten - puknout betrügen - podvádět bewegen - donutit biegen - ohýbat bieten - nabízet binden - vázat bitten - prosit blasen - foukat bleiben - zůstat braten - péci, smažit brechen - zlomit brennen - hořet bringen - donést denken - myslet dreschen - mlátit dringen - naléhat dürfen - smět empfangen - přijmout empfehlen - doporučit empfinden - pocítit erklimmen - vyšplhat se erlöschen - uhasnout erschrecken - leknout se erwägen - uvažovat essen - jíst fahren - jet fallen - spadnout fangen - chytat fechten - šermovat finden - najít flechten - plést fliegen - letět fliehen - prchat fließen - téct fressen - žrát frieren - mrznout gären - kvasit gebären - rodit geben - dát gedeihen - dařit se gehen - jít gelingen - podařit se gelten - platit genesen - uzdravit se genießen - vychutnávat geraten - octnout se geschehen - stát se gewinnen - vyhrát gießen - lít gleichen - rovnat se gleiten - klouzat se glimmen - doutnat graben - kopat greifen - mít haben - mít halten - držet hängen - viset hauen - sekat heben - zdvíhat heißen - jmenovat se helfen - pomoci kennen - znát klingen - znít kneifen - skřípnout, štípat kommen - přijít können - moci kriechen - lézt laden - nakládat lassen - nechat laufen - běžet leiden - trpět leihen - půjčit lesen - číst liegen - ležet lügen - lhát mahlen - mlít meiden - vyvarovat se melken - dojít messen - měřit misslingen - nedařit se mögen - chtít müssen - muset nehmen - vzít nennen - jmenovat pfeifen - pískat preisen - velebit quellen - prýštit raten - radit reiben - třít reißen - trhat, cestovat reiten - jezdit (na koni) rennen - běžet riechen - vonět ringen - zápasit rinnen - téci rufen - volat salzen - solit saufen - chlastat schaffen - tvořit scheiden - oddělit, loučit se scheinen - svítit schieben - sunout schießen - střílet schinden - stahovat schlafen - spát schlagen - bít schleichen - plížit se schleifen - brousit schließen - zavřít schlingen - polykat schmeißen - házet schmelzen - tát schneiden - řezat schreiben - psát schreien - křičet schreiten - kráčet schweigen - mlčet schwellen - bobtnat schwimmen - plavat schwinden - mizet schwingen - mávat schwören - přísahat sehen - vidět sein - být senden - posílat singen - zpívat sinken - klesat sinnen - přemýšlet sitzen - sedět sollen - mít (povinnost) spalten - štípat speien - plivat spinnen - příst sprechen - mluvit sprießen - vyrazit springen - skákat stechen - píchat stecken - vězet stehen - stát stehlen - krást steigen - stoupat sterben - zemřít stinken - páchnout stoßen - strkat streichen - hladit, třít streiten - hádat se tragen - nosit treffen - potkat treiben - hnát treten - šlápnout trinken - pít trügen - klamat tun - dělat verderben - kazit se verdrießen - mrzet vergessen - zapomenout verlieren - ztratit, prohrát verlöschen - zhasnout verzeihen - odpustit wachsen - růst wägen - vážit waschen - prát weben - tkát weichen - ustoupit weisen - ukázat wenden - obrátit werben - najmout werden - stát se werfen - hodit wiegen - vážit winden - vinout, kroutit wissen - vědět wollen - chtít ziehen - tahat zwingen - nutit
Začít se studiem nepravidelných sloves:
Náhodná volba

Časování sloves v Němčině