Learniv
Learniv
▷ Nepravidelná slovesa Němčina | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Němčina

Nepravidelná slovesa Němčina

Němčina má několik desítek nepravidelných sloves, které nezbývá než se nabiflovat z paměti. Přesto jsou mezi nimi určité vazby, které je možné při učení využít.

Nepravidelná slovesa mají i jiné jazyky angličtina (aj), španělština (šj) a jiné. Těmi se zde ale nezabýváme.Gramatika nepravidelných sloves - Němčina


V němčině je několik skupin nepravidelných sloves:

  • Silná
  • Pomocná
  • Způsobná
  • Smíšená

Pravidelná slovesa (Regelmäßige Verben) se v němčině označují na slabá. Tyto slovesa se chovají pravidelně (mají jiné koncovky), stačí když se naučíte jedno pravidlo a můžete jej uplatnit na všechny slabá slovesa.


Naopak nepravidelná slovesa kromě koncovek mění i knem slovesa.


Silná slovesa


Velmi často se v préteritu i perfektu mění jejich kmen. V perfektu často začínají předpodou ge- a končí koncovko -en


Ve 2. a 3. osobě jednotného čísla mají často v přítomném čase změněnou kmenovou samohlásku.
Příklad: du fährst (fahren), er gibt (geben)

Ke změně v kmeni dochází obvykle i ve všech osobách v préteritu.
Příklad: Sie kamen (kommen; přišel jste), du schriebst (psát; psal jsi)

1. a 3. osoba jednotného čísla je bez koncovky.
Příklad: ich fuhr (fahren), er gab (geben)

V perfektum je koncovka -en a zpravidla také změna kmenové samohlásky.
Příklad: geflogen (fliegen), gesungen (singen)Pomocná slovesa


Pomocná slovesa jsou přesně tři: haben, sein a werden a časují se nepravidelně.

Jejich pomocí tvoříme gramatické tvary jiných sloves.

Krom toho jsou také slovesy plnovýznamovými, lze je tedy použít ve větě samostatně.

  • Způsobná slovesa (modální)

Způsobová (modální) slovesa jsou tato: dürfen, können, mögen, müssen, sollen a wollen.

Způsobná slovesa se ve větě pojí většinou s infinitivem plnovýznamového slovesa. Tyto slovesa mají stejný způsob časování.

Sloveso „wissen“ není způsobné i přesto že má stejný způsob časování.Smíšená slovesa


Jsou to tato slovesa: anerkennen, aufwenden, ausdenken, brennen, bringen, erkennen, kennen, mitbringen, nachbringen, nachdenken, rennen, senden, sich auskennen, überrennen, umbringen, verbrennen, verbringen, versenden, verwerden, wenden
er bäckt
er backte
er hat gebacken
péci
er bedarf
er bedurfte
er hat bedurft
potřebovat
er befehlt
er befahl
er hat befohlen
rozkazovat
er beginnt
er begann
er hat begonnen
začít
er beißt
er biss
er hat gebissen
kousat
er birgt
er barg
er hat geborgen
skrýt
er birst
er barst
er ist geborsten
puknout
er betrügt
er betrog
er hat betrogen
podvádět
er bewegt
er bewog
er hat bewogen
donutit
er biegt
er bog
er hat gebogen
ohýbat
Hledáte konkrétní nepravidelné sloveso?

Začít se studiem nepravidelných sloves:
Náhodná volba

Časování sloves v Němčině