Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - BERGEN | Learniv.com


Časování slovesa: bergen


Překlad: skrýt

Přítomný čas

er birgt

Préteritum

er barg

Perfektum

er hat geborgenČasování slovesa nepravidelného slovesa [bergen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
berge 
du
birgst 
er/sie/es
birgt 
wir
bergen 
ihr
bergt 
sie/Sie
bergen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
barg 
du
bargest 
er/sie/es
barg 
wir
bargen 
ihr
barget 
sie/Sie
bargen 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe geborgen 
du
hast geborgen 
er/sie/es
hat geborgen 
wir
haben geborgen 
ihr
habt geborgen 
sie/Sie
haben geborgen 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte geborgen 
du
hattest geborgen 
er/sie/es
hatte geborgen 
wir
hatten geborgen 
ihr
hattet geborgen 
sie/Sie
hatten geborgen 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde bergen 
du
wirst bergen 
er/sie/es
wird bergen 
wir
werden bergen 
ihr
werdet bergen 
sie/Sie
werden bergen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde geborgen haben 
du
wirst geborgen haben 
er/sie/es
wird geborgen haben 
wir
werden geborgen haben 
ihr
werdet geborgen haben 
sie/Sie
werden geborgen haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [bergen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
berge 
du
bergest 
er/sie/es
berge 
wir
bergen 
ihr
berget 
sie/Sie
bergen 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe geborgen 
du
habest geborgen 
er/sie/es
habe geborgen 
wir
haben geborgen 
ihr
habet geborgen 
sie/Sie
haben geborgen 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde bergen 
du
werdest bergen 
er/sie/es
werde bergen 
wir
werden bergen 
ihr
werdet bergen 
sie/Sie
werden bergen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde geborgen haben 
du
werdest geborgen haben 
er/sie/es
werde geborgen haben 
wir
werden geborgen haben 
ihr
werdet geborgen haben 
sie/Sie
werden geborgen haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
bärge 
du
bärgest; bärgst 
er/sie/es
bärge 
wir
bärgen 
ihr
bärget; bärgt 
sie/Sie
bärgen 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte geborgen 
du
hättest geborgen 
er/sie/es
hätte geborgen 
wir
hätten geborgen 
ihr
hättet geborgen 
sie/Sie
hätten geborgen 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde bergen 
du
würdest bergen 
er/sie/es
würde bergen 
wir
würden bergen 
ihr
würdet bergen 
sie/Sie
würden bergen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde geborgen haben 
du
würdest geborgen haben 
er/sie/es
würde geborgen haben 
wir
würden geborgen haben 
ihr
würdet geborgen haben 
sie/Sie
würden geborgen haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa nepravidelného slovesa [bergen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
birg 
ihr
bergt 

Příčestí(Partizip ) slovesa nepravidelného slovesa [bergen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
bergend 

Příčesti minulé

ich
geborgen 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina