Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - DÜRFEN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Němčina  >  dürfen

Časování slovesa: dürfen


Překlad: smět

Přítomný čas

er darf

Préteritum

er durfte

Perfektum

er hat gedurftČasování slovesa nepravidelného slovesa [dürfen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
darf 
du
darfst 
er/sie/es
darf 
wir
dürfen 
ihr
dürft 
sie/Sie
dürfen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
durfte 
du
durftest 
er/sie/es
durfte 
wir
durften 
ihr
durftet 
sie/Sie
durften 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gedurft 
du
hast gedurft 
er/sie/es
hat gedurft 
wir
haben gedurft 
ihr
habt gedurft 
sie/Sie
haben gedurft 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gedurft 
du
hattest gedurft 
er/sie/es
hatte gedurft 
wir
hatten gedurft 
ihr
hattet gedurft 
sie/Sie
hatten gedurft 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde dürfen 
du
wirst dürfen 
er/sie/es
wird dürfen 
wir
werden dürfen 
ihr
werdet dürfen 
sie/Sie
werden dürfen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gedurft haben 
du
wirst gedurft haben 
er/sie/es
wird gedurft haben 
wir
werden gedurft haben 
ihr
werdet gedurft haben 
sie/Sie
werden gedurft haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [dürfen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
dürfe 
du
dürfest 
er/sie/es
dürfe 
wir
dürfen 
ihr
dürfet 
sie/Sie
dürfen 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gedurft 
du
habest gedurft 
er/sie/es
habe gedurft 
wir
haben gedurft 
ihr
habet gedurft 
sie/Sie
haben gedurft 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde dürfen 
du
werdest dürfen 
er/sie/es
werde dürfen 
wir
werden dürfen 
ihr
werdet dürfen 
sie/Sie
werden dürfen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gedurft haben 
du
werdest gedurft haben 
er/sie/es
werde gedurft haben 
wir
werden gedurft haben 
ihr
werdet gedurft haben 
sie/Sie
werden gedurft haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
dürfte 
du
dürftest 
er/sie/es
dürfte 
wir
dürften 
ihr
dürftet 
sie/Sie
dürften 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gedurft 
du
hättest gedurft 
er/sie/es
hätte gedurft 
wir
hätten gedurft 
ihr
hättet gedurft 
sie/Sie
hätten gedurft 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde dürfen 
du
würdest dürfen 
er/sie/es
würde dürfen 
wir
würden dürfen 
ihr
würdet dürfen 
sie/Sie
würden dürfen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gedurft haben 
du
würdest gedurft haben 
er/sie/es
würde gedurft haben 
wir
würden gedurft haben 
ihr
würdet gedurft haben 
sie/Sie
würden gedurft haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa nepravidelného slovesa [dürfen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
dürfe 
ihr
dürft 

Příčestí(Partizip ) slovesa nepravidelného slovesa [dürfen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
dürfend 

Příčesti minulé

ich
gedurft 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina