Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - ERLÖSCHEN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Němčina  >  erlöschen

Časování slovesa: erlöschen


Překlad: uhasnout

Přítomný čas

er erlischt

Préteritum

er erlosch

Perfektum

er ist erloschenČasování slovesa nepravidelného slovesa [erlöschen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
erlösche 
du
erlischst 
er/sie/es
erlischt 
wir
erlöschen 
ihr
erlöscht 
sie/Sie
erlöschen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
erlosch 
du
erloschest; erloscht 
er/sie/es
erlosch 
wir
erloschen 
ihr
erloscht 
sie/Sie
erloschen 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
bin erloschen 
du
bist erloschen 
er/sie/es
ist erloschen 
wir
sind erloschen 
ihr
seid erloschen 
sie/Sie
sind erloschen 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
war erloschen 
du
warst erloschen 
er/sie/es
war erloschen 
wir
waren erloschen 
ihr
wart erloschen 
sie/Sie
waren erloschen 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde erlöschen 
du
wirst erlöschen 
er/sie/es
wird erlöschen 
wir
werden erlöschen 
ihr
werdet erlöschen 
sie/Sie
werden erlöschen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde erloschen sein 
du
wirst erloschen sein 
er/sie/es
wird erloschen sein 
wir
werden erloschen sein 
ihr
werdet erloschen sein 
sie/Sie
werden erloschen sein 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [erlöschen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
erlösche 
du
erlöschest 
er/sie/es
erlösche 
wir
erlöschen 
ihr
erlöschet 
sie/Sie
erlöschen 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
sei erloschen 
du
seiest erloschen; seist erloschen 
er/sie/es
sei erloschen 
wir
seien erloschen 
ihr
seiet erloschen 
sie/Sie
seien erloschen 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde erlöschen 
du
werdest erlöschen 
er/sie/es
werde erlöschen 
wir
werden erlöschen 
ihr
werdet erlöschen 
sie/Sie
werden erlöschen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde erloschen sein 
du
werdest erloschen sein 
er/sie/es
werde erloschen sein 
wir
werden erloschen sein 
ihr
werdet erloschen sein 
sie/Sie
werden erloschen sein 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
erlösche 
du
erlöschest; erlöschst 
er/sie/es
erlösche 
wir
erlöschen 
ihr
erlöschet; erlöscht 
sie/Sie
erlöschen 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
wäre erloschen 
du
wärest erloschen 
er/sie/es
wäre erloschen 
wir
wären erloschen 
ihr
wäret erloschen 
sie/Sie
wären erloschen 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde erlöschen 
du
würdest erlöschen 
er/sie/es
würde erlöschen 
wir
würden erlöschen 
ihr
würdet erlöschen 
sie/Sie
würden erlöschen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde erloschen sein 
du
würdest erloschen sein 
er/sie/es
würde erloschen sein 
wir
würden erloschen sein 
ihr
würdet erloschen sein 
sie/Sie
würden erloschen sein 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa nepravidelného slovesa [erlöschen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
erlisch 
ihr
erlöscht 

Příčestí(Partizip ) slovesa nepravidelného slovesa [erlöschen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
erlöschend 

Příčesti minulé

ich
erloschen 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina