Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - ERWÄGEN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Němčina  >  erwägen

Časování slovesa: erwägen


Překlad: uvažovat

Přítomný čas

er erwägt

Préteritum

er erwog

Perfektum

er hat erwogenČasování slovesa nepravidelného slovesa [erwägen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
erwäge 
du
erwägst 
er/sie/es
erwägt 
wir
erwägen 
ihr
erwägt 
sie/Sie
erwägen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
erwog 
du
erwogst 
er/sie/es
erwog 
wir
erwogen 
ihr
erwogt 
sie/Sie
erwogen 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe erwogen 
du
hast erwogen 
er/sie/es
hat erwogen 
wir
haben erwogen 
ihr
habt erwogen 
sie/Sie
haben erwogen 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte erwogen 
du
hattest erwogen 
er/sie/es
hatte erwogen 
wir
hatten erwogen 
ihr
hattet erwogen 
sie/Sie
hatten erwogen 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde erwägen 
du
wirst erwägen 
er/sie/es
wird erwägen 
wir
werden erwägen 
ihr
werdet erwägen 
sie/Sie
werden erwägen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde erwogen haben 
du
wirst erwogen haben 
er/sie/es
wird erwogen haben 
wir
werden erwogen haben 
ihr
werdet erwogen haben 
sie/Sie
werden erwogen haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [erwägen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
erwäge 
du
erwägest 
er/sie/es
erwäge 
wir
erwägen 
ihr
erwäget 
sie/Sie
erwägen 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe erwogen 
du
habest erwogen 
er/sie/es
habe erwogen 
wir
haben erwogen 
ihr
habet erwogen 
sie/Sie
haben erwogen 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde erwägen 
du
werdest erwägen 
er/sie/es
werde erwägen 
wir
werden erwägen 
ihr
werdet erwägen 
sie/Sie
werden erwägen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde erwogen haben 
du
werdest erwogen haben 
er/sie/es
werde erwogen haben 
wir
werden erwogen haben 
ihr
werdet erwogen haben 
sie/Sie
werden erwogen haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
erwöge 
du
erwögest; erwögst 
er/sie/es
erwöge 
wir
erwögen 
ihr
erwöget; erwögt 
sie/Sie
erwögen 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte erwogen 
du
hättest erwogen 
er/sie/es
hätte erwogen 
wir
hätten erwogen 
ihr
hättet erwogen 
sie/Sie
hätten erwogen 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde erwägen 
du
würdest erwägen 
er/sie/es
würde erwägen 
wir
würden erwägen 
ihr
würdet erwägen 
sie/Sie
würden erwägen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde erwogen haben 
du
würdest erwogen haben 
er/sie/es
würde erwogen haben 
wir
würden erwogen haben 
ihr
würdet erwogen haben 
sie/Sie
würden erwogen haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa nepravidelného slovesa [erwägen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
erwäge; erwäg 
ihr
erwägt 

Příčestí(Partizip ) slovesa nepravidelného slovesa [erwägen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
erwägend 

Příčesti minulé

ich
erwogen 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina