Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - FAHREN | Learniv.com


Časování slovesa: fahren


Překlad: jet

Přítomný čas

er fährt

Préteritum

er fuhr

Perfektum

er ist gefahrenČasování slovesa nepravidelného slovesa [fahren]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
fahre 
du
fährst 
er/sie/es
fährt 
wir
fahren 
ihr
fahrt 
sie/Sie
fahren 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
fuhr 
du
fuhrst 
er/sie/es
fuhr 
wir
fuhren 
ihr
fuhrt 
sie/Sie
fuhren 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
bin gefahren 
du
bist gefahren 
er/sie/es
ist gefahren 
wir
sind gefahren 
ihr
seid gefahren 
sie/Sie
sind gefahren 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
war gefahren 
du
warst gefahren 
er/sie/es
war gefahren 
wir
waren gefahren 
ihr
wart gefahren 
sie/Sie
waren gefahren 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde fahren 
du
wirst fahren 
er/sie/es
wird fahren 
wir
werden fahren 
ihr
werdet fahren 
sie/Sie
werden fahren 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gefahren sein 
du
wirst gefahren sein 
er/sie/es
wird gefahren sein 
wir
werden gefahren sein 
ihr
werdet gefahren sein 
sie/Sie
werden gefahren sein 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [fahren]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
fahre 
du
fahrest 
er/sie/es
fahre 
wir
fahren 
ihr
fahret 
sie/Sie
fahren 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
sei gefahren 
du
seiest gefahren; seist gefahren 
er/sie/es
sei gefahren 
wir
seien gefahren 
ihr
seiet gefahren 
sie/Sie
seien gefahren 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde fahren 
du
werdest fahren 
er/sie/es
werde fahren 
wir
werden fahren 
ihr
werdet fahren 
sie/Sie
werden fahren 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gefahren sein 
du
werdest gefahren sein 
er/sie/es
werde gefahren sein 
wir
werden gefahren sein 
ihr
werdet gefahren sein 
sie/Sie
werden gefahren sein 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
führe 
du
führest; führst 
er/sie/es
führe 
wir
führen 
ihr
führet; führt 
sie/Sie
führen 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
wäre gefahren 
du
wärest gefahren 
er/sie/es
wäre gefahren 
wir
wären gefahren 
ihr
wäret gefahren 
sie/Sie
wären gefahren 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde fahren 
du
würdest fahren 
er/sie/es
würde fahren 
wir
würden fahren 
ihr
würdet fahren 
sie/Sie
würden fahren 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gefahren sein 
du
würdest gefahren sein 
er/sie/es
würde gefahren sein 
wir
würden gefahren sein 
ihr
würdet gefahren sein 
sie/Sie
würden gefahren sein 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa nepravidelného slovesa [fahren]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
fahre; fahr 
ihr
fahrt 

Příčestí(Partizip ) slovesa nepravidelného slovesa [fahren]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
fahrend 

Příčesti minulé

ich
gefahren 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina