Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - FLIEGEN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Němčina  >  fliegen

Časování slovesa: fliegen


Překlad: letět

Přítomný čas

er fliegt

Préteritum

er flog

Perfektum

er ist geflogenČasování slovesa nepravidelného slovesa [fliegen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
fliege 
du
fliegst 
er/sie/es
fliegt 
wir
fliegen 
ihr
fliegt 
sie/Sie
fliegen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
flog 
du
flogst 
er/sie/es
flog 
wir
flogen 
ihr
flogt 
sie/Sie
flogen 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
bin geflogen 
du
bist geflogen 
er/sie/es
ist geflogen 
wir
sind geflogen 
ihr
seid geflogen 
sie/Sie
sind geflogen 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
war geflogen 
du
warst geflogen 
er/sie/es
war geflogen 
wir
waren geflogen 
ihr
wart geflogen 
sie/Sie
waren geflogen 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde fliegen 
du
wirst fliegen 
er/sie/es
wird fliegen 
wir
werden fliegen 
ihr
werdet fliegen 
sie/Sie
werden fliegen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde geflogen sein 
du
wirst geflogen sein 
er/sie/es
wird geflogen sein 
wir
werden geflogen sein 
ihr
werdet geflogen sein 
sie/Sie
werden geflogen sein 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [fliegen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
fliege 
du
fliegest 
er/sie/es
fliege 
wir
fliegen 
ihr
flieget 
sie/Sie
fliegen 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
sei geflogen 
du
seiest geflogen; seist geflogen 
er/sie/es
sei geflogen 
wir
seien geflogen 
ihr
seiet geflogen 
sie/Sie
seien geflogen 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde fliegen 
du
werdest fliegen 
er/sie/es
werde fliegen 
wir
werden fliegen 
ihr
werdet fliegen 
sie/Sie
werden fliegen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde geflogen sein 
du
werdest geflogen sein 
er/sie/es
werde geflogen sein 
wir
werden geflogen sein 
ihr
werdet geflogen sein 
sie/Sie
werden geflogen sein 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
flöge 
du
flögest; flögst 
er/sie/es
flöge 
wir
flögen 
ihr
flöget; flögt 
sie/Sie
flögen 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
wäre geflogen 
du
wärest geflogen 
er/sie/es
wäre geflogen 
wir
wären geflogen 
ihr
wäret geflogen 
sie/Sie
wären geflogen 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde fliegen 
du
würdest fliegen 
er/sie/es
würde fliegen 
wir
würden fliegen 
ihr
würdet fliegen 
sie/Sie
würden fliegen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde geflogen sein 
du
würdest geflogen sein 
er/sie/es
würde geflogen sein 
wir
würden geflogen sein 
ihr
würdet geflogen sein 
sie/Sie
würden geflogen sein 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa nepravidelného slovesa [fliegen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
fliege; flieg 
ihr
fliegt 

Příčestí(Partizip ) slovesa nepravidelného slovesa [fliegen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
fliegend 

Příčesti minulé

ich
geflogen 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina