Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - FRESSEN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Němčina  >  fressen

Časování slovesa: fressen


Překlad: žrát

Přítomný čas

er frisst

Préteritum

er fraß

Perfektum

er hat gefressenČasování slovesa nepravidelného slovesa [fressen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
fresse 
du
frisst 
er/sie/es
frisst 
wir
fressen 
ihr
fresst 
sie/Sie
fressen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
fraß 
du
fraßest; fraßt 
er/sie/es
fraß 
wir
fraßen 
ihr
fraßt 
sie/Sie
fraßen 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gefressen 
du
hast gefressen 
er/sie/es
hat gefressen 
wir
haben gefressen 
ihr
habt gefressen 
sie/Sie
haben gefressen 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gefressen 
du
hattest gefressen 
er/sie/es
hatte gefressen 
wir
hatten gefressen 
ihr
hattet gefressen 
sie/Sie
hatten gefressen 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde fressen 
du
wirst fressen 
er/sie/es
wird fressen 
wir
werden fressen 
ihr
werdet fressen 
sie/Sie
werden fressen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gefressen haben 
du
wirst gefressen haben 
er/sie/es
wird gefressen haben 
wir
werden gefressen haben 
ihr
werdet gefressen haben 
sie/Sie
werden gefressen haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [fressen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
fresse 
du
fressest 
er/sie/es
fresse 
wir
fressen 
ihr
fresset 
sie/Sie
fressen 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gefressen 
du
habest gefressen 
er/sie/es
habe gefressen 
wir
haben gefressen 
ihr
habet gefressen 
sie/Sie
haben gefressen 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde fressen 
du
werdest fressen 
er/sie/es
werde fressen 
wir
werden fressen 
ihr
werdet fressen 
sie/Sie
werden fressen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gefressen haben 
du
werdest gefressen haben 
er/sie/es
werde gefressen haben 
wir
werden gefressen haben 
ihr
werdet gefressen haben 
sie/Sie
werden gefressen haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
fräße 
du
fräßest 
er/sie/es
fräße 
wir
fräßen 
ihr
fräßet 
sie/Sie
fräßen 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gefressen 
du
hättest gefressen 
er/sie/es
hätte gefressen 
wir
hätten gefressen 
ihr
hättet gefressen 
sie/Sie
hätten gefressen 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde fressen 
du
würdest fressen 
er/sie/es
würde fressen 
wir
würden fressen 
ihr
würdet fressen 
sie/Sie
würden fressen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gefressen haben 
du
würdest gefressen haben 
er/sie/es
würde gefressen haben 
wir
würden gefressen haben 
ihr
würdet gefressen haben 
sie/Sie
würden gefressen haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa nepravidelného slovesa [fressen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
friß 
ihr
freßt 

Příčestí(Partizip ) slovesa nepravidelného slovesa [fressen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
fressend 

Příčesti minulé

ich
gefressen 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina