Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - GEBÄREN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Němčina  >  gebären

Časování slovesa: gebären


Překlad: rodit

Přítomný čas

sie gebärt

Préteritum

sie gebar

Perfektum

sie hat geborenČasování slovesa nepravidelného slovesa [gebären]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
gebäre 
du
gebierst; gebärst 
er/sie/es
gebiert; gebärt 
wir
gebären 
ihr
gebärt 
sie/Sie
gebären 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
gebar 
du
gebarst 
er/sie/es
gebar 
wir
gebaren 
ihr
gebart 
sie/Sie
gebaren 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe geboren 
du
hast geboren 
er/sie/es
hat geboren 
wir
haben geboren 
ihr
habt geboren 
sie/Sie
haben geboren 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte geboren 
du
hattest geboren 
er/sie/es
hatte geboren 
wir
hatten geboren 
ihr
hattet geboren 
sie/Sie
hatten geboren 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde gebären 
du
wirst gebären 
er/sie/es
wird gebären 
wir
werden gebären 
ihr
werdet gebären 
sie/Sie
werden gebären 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde geboren haben 
du
wirst geboren haben 
er/sie/es
wird geboren haben 
wir
werden geboren haben 
ihr
werdet geboren haben 
sie/Sie
werden geboren haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [gebären]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
gebäre 
du
gebärest 
er/sie/es
gebäre 
wir
gebären 
ihr
gebäret 
sie/Sie
gebären 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe geboren 
du
habest geboren 
er/sie/es
habe geboren 
wir
haben geboren 
ihr
habet geboren 
sie/Sie
haben geboren 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde gebären 
du
werdest gebären 
er/sie/es
werde gebären 
wir
werden gebären 
ihr
werdet gebären 
sie/Sie
werden gebären 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde geboren haben 
du
werdest geboren haben 
er/sie/es
werde geboren haben 
wir
werden geboren haben 
ihr
werdet geboren haben 
sie/Sie
werden geboren haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
gebäre 
du
gebärest; gebärst 
er/sie/es
gebäre 
wir
gebären 
ihr
gebäret; gebärt 
sie/Sie
gebären 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte geboren 
du
hättest geboren 
er/sie/es
hätte geboren 
wir
hätten geboren 
ihr
hättet geboren 
sie/Sie
hätten geboren 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde gebären 
du
würdest gebären 
er/sie/es
würde gebären 
wir
würden gebären 
ihr
würdet gebären 
sie/Sie
würden gebären 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde geboren haben 
du
würdest geboren haben 
er/sie/es
würde geboren haben 
wir
würden geboren haben 
ihr
würdet geboren haben 
sie/Sie
würden geboren haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa nepravidelného slovesa [gebären]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
gebär 
ihr
gebärt 

Příčestí(Partizip ) slovesa nepravidelného slovesa [gebären]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
gebärend 

Příčesti minulé

ich
geboren 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina