Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - GEBEN | Learniv.com


Časování slovesa: geben


Překlad: dát

Přítomný čas

er gibt

Préteritum

er gab

Perfektum

er hat gegebenČasování slovesa nepravidelného slovesa [geben]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
gebe 
du
gibst 
er/sie/es
gibt 
wir
geben 
ihr
gebt 
sie/Sie
geben 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
gab 
du
gabst 
er/sie/es
gab 
wir
gaben 
ihr
gabt 
sie/Sie
gaben 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gegeben 
du
hast gegeben 
er/sie/es
hat gegeben 
wir
haben gegeben 
ihr
habt gegeben 
sie/Sie
haben gegeben 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gegeben 
du
hattest gegeben 
er/sie/es
hatte gegeben 
wir
hatten gegeben 
ihr
hattet gegeben 
sie/Sie
hatten gegeben 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde geben 
du
wirst geben 
er/sie/es
wird geben 
wir
werden geben 
ihr
werdet geben 
sie/Sie
werden geben 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gegeben haben 
du
wirst gegeben haben 
er/sie/es
wird gegeben haben 
wir
werden gegeben haben 
ihr
werdet gegeben haben 
sie/Sie
werden gegeben haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [geben]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
gebe 
du
gebest 
er/sie/es
gebe 
wir
geben 
ihr
gebet 
sie/Sie
geben 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gegeben 
du
habest gegeben 
er/sie/es
habe gegeben 
wir
haben gegeben 
ihr
habet gegeben 
sie/Sie
haben gegeben 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde geben 
du
werdest geben 
er/sie/es
werde geben 
wir
werden geben 
ihr
werdet geben 
sie/Sie
werden geben 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gegeben haben 
du
werdest gegeben haben 
er/sie/es
werde gegeben haben 
wir
werden gegeben haben 
ihr
werdet gegeben haben 
sie/Sie
werden gegeben haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
gäbe 
du
gäbest; gäbst 
er/sie/es
gäbe 
wir
gäben 
ihr
gäbet; gäbt 
sie/Sie
gäben 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gegeben 
du
hättest gegeben 
er/sie/es
hätte gegeben 
wir
hätten gegeben 
ihr
hättet gegeben 
sie/Sie
hätten gegeben 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde geben 
du
würdest geben 
er/sie/es
würde geben 
wir
würden geben 
ihr
würdet geben 
sie/Sie
würden geben 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gegeben haben 
du
würdest gegeben haben 
er/sie/es
würde gegeben haben 
wir
würden gegeben haben 
ihr
würdet gegeben haben 
sie/Sie
würden gegeben haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa nepravidelného slovesa [geben]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
gib 
ihr
gebt 

Příčestí(Partizip ) slovesa nepravidelného slovesa [geben]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
gebend 

Příčesti minulé

ich
gegeben 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina