Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - GEHEN | Learniv.com


Časování slovesa: gehen


Překlad: jít

Přítomný čas

er geht

Préteritum

er ging

Perfektum

er ist gegangenČasování slovesa nepravidelného slovesa [gehen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
gehe 
du
gehst 
er/sie/es
geht 
wir
gehen 
ihr
geht 
sie/Sie
gehen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
ging 
du
gingst 
er/sie/es
ging 
wir
gingen 
ihr
gingt 
sie/Sie
gingen 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
bin gegangen 
du
bist gegangen 
er/sie/es
ist gegangen 
wir
sind gegangen 
ihr
seid gegangen 
sie/Sie
sind gegangen 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
war gegangen 
du
warst gegangen 
er/sie/es
war gegangen 
wir
waren gegangen 
ihr
wart gegangen 
sie/Sie
waren gegangen 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde gehen 
du
wirst gehen 
er/sie/es
wird gehen 
wir
werden gehen 
ihr
werdet gehen 
sie/Sie
werden gehen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gegangen sein 
du
wirst gegangen sein 
er/sie/es
wird gegangen sein 
wir
werden gegangen sein 
ihr
werdet gegangen sein 
sie/Sie
werden gegangen sein 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [gehen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
gehe 
du
gehest 
er/sie/es
gehe 
wir
gehen 
ihr
gehet 
sie/Sie
gehen 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
sei gegangen 
du
seiest gegangen; seist gegangen 
er/sie/es
sei gegangen 
wir
seien gegangen 
ihr
seiet gegangen 
sie/Sie
seien gegangen 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde gehen 
du
werdest gehen 
er/sie/es
werde gehen 
wir
werden gehen 
ihr
werdet gehen 
sie/Sie
werden gehen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gegangen sein 
du
werdest gegangen sein 
er/sie/es
werde gegangen sein 
wir
werden gegangen sein 
ihr
werdet gegangen sein 
sie/Sie
werden gegangen sein 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
ginge 
du
gingest 
er/sie/es
ginge 
wir
gingen 
ihr
ginget 
sie/Sie
gingen 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
wäre gegangen 
du
wärest gegangen 
er/sie/es
wäre gegangen 
wir
wären gegangen 
ihr
wäret gegangen 
sie/Sie
wären gegangen 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde gehen 
du
würdest gehen 
er/sie/es
würde gehen 
wir
würden gehen 
ihr
würdet gehen 
sie/Sie
würden gehen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gegangen sein 
du
würdest gegangen sein 
er/sie/es
würde gegangen sein 
wir
würden gegangen sein 
ihr
würdet gegangen sein 
sie/Sie
würden gegangen sein 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa nepravidelného slovesa [gehen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
gehe; geh 
ihr
geht 

Příčestí(Partizip ) slovesa nepravidelného slovesa [gehen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
gehend 

Příčesti minulé

ich
gegangen 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina