Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - GESCHEHEN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Němčina  >  geschehen

Časování slovesa: geschehen


Překlad: stát se

Přítomný čas

es geschieht

Préteritum

es geschah

Perfektum

es ist geschehenČasování slovesa nepravidelného slovesa [geschehen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
geschehe 
du
geschiehst 
er/sie/es
geschieht 
wir
geschehen 
ihr
gescheht 
sie/Sie
geschehen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
geschah 
du
geschah(e)st 
er/sie/es
geschah 
wir
geschahen 
ihr
geschaht 
sie/Sie
geschahen 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
bin geschehen 
du
bist geschehen 
er/sie/es
ist geschehen 
wir
sind geschehen 
ihr
seid geschehen 
sie/Sie
sind geschehen 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
war geschehen 
du
warst geschehen 
er/sie/es
war geschehen 
wir
waren geschehen 
ihr
wart geschehen 
sie/Sie
waren geschehen 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde geschehen 
du
wirst geschehen 
er/sie/es
wird geschehen 
wir
werden geschehen 
ihr
werdet geschehen 
sie/Sie
werden geschehen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde geschehen sein 
du
wirst geschehen sein 
er/sie/es
wird geschehen sein 
wir
werden geschehen sein 
ihr
werdet geschehen sein 
sie/Sie
werden geschehen sein 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [geschehen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
geschehe 
du
geschehest 
er/sie/es
geschehe 
wir
geschehen 
ihr
geschehet 
sie/Sie
geschehen 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
sei geschehen 
du
seiest geschehen; seist geschehen 
er/sie/es
sei geschehen 
wir
seien geschehen 
ihr
seiet geschehen 
sie/Sie
seien geschehen 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde geschehen 
du
werdest geschehen 
er/sie/es
werde geschehen 
wir
werden geschehen 
ihr
werdet geschehen 
sie/Sie
werden geschehen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde geschehen sein 
du
werdest geschehen sein 
er/sie/es
werde geschehen sein 
wir
werden geschehen sein 
ihr
werdet geschehen sein 
sie/Sie
werden geschehen sein 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
geschähe 
du
geschähest 
er/sie/es
geschähe 
wir
geschähen 
ihr
geschähet 
sie/Sie
geschähen 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
wäre geschehen 
du
wärest geschehen 
er/sie/es
wäre geschehen 
wir
wären geschehen 
ihr
wäret geschehen 
sie/Sie
wären geschehen 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde geschehen 
du
würdest geschehen 
er/sie/es
würde geschehen 
wir
würden geschehen 
ihr
würdet geschehen 
sie/Sie
würden geschehen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde geschehen sein 
du
würdest geschehen sein 
er/sie/es
würde geschehen sein 
wir
würden geschehen sein 
ihr
würdet geschehen sein 
sie/Sie
würden geschehen sein 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa nepravidelného slovesa [geschehen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
geschieh 
ihr
gescheht 

Příčestí(Partizip ) slovesa nepravidelného slovesa [geschehen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
geschehend 

Příčesti minulé

ich
geschehen 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina