Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - GLEITEN | Learniv.com

learniv.com  >  cs  >  Nepravidelná slovesa Němčina  >  gleiten

Časování slovesa: gleiten


Překlad: klouzat se

Přítomný čas

er gleitet

Préteritum

er glitt

Perfektum

er ist geglittenČasování slovesa nepravidelného slovesa [gleiten]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
gleite 
du
gleitest 
er/sie/es
gleitet 
wir
gleiten 
ihr
gleitet 
sie/Sie
gleiten 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
glitt 
du
glittest 
er/sie/es
glitt 
wir
glitten 
ihr
glittet 
sie/Sie
glitten 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
bin geglitten 
du
bist geglitten 
er/sie/es
ist geglitten 
wir
sind geglitten 
ihr
sied geglitten 
sie/Sie
sind geglitten 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
war geglitten 
du
warst geglitten 
er/sie/es
war geglitten 
wir
waren geglitten 
ihr
wart geglitten 
sie/Sie
waren geglitten 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde gleiten 
du
wirst gleiten 
er/sie/es
wird gleiten 
wir
werden gleiten 
ihr
werdet gleiten 
sie/Sie
werden gleiten 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde geglitten sein 
du
wirst geglitten sein 
er/sie/es
wird geglitten sein 
wir
werden geglitten sein 
ihr
werdet geglitten sein 
sie/Sie
werden geglitten sein 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [gleiten]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
gleite 
du
gleitest 
er/sie/es
gleite 
wir
gleiten 
ihr
gleitet 
sie/Sie
gleiten 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
sei geglitten 
du
seiest geglitten 
er/sie/es
sei geglitten 
wir
seien geglitten 
ihr
seiet geglitten 
sie/Sie
seien geglitten 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde gleiten 
du
werdest gleiten 
er/sie/es
werde gleiten 
wir
werden gleiten 
ihr
werdet gleiten 
sie/Sie
werden gleiten 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde geglitten sein 
du
werdest geglitten sein 
er/sie/es
werde geglitten sein 
wir
werden geglitten sein 
ihr
werdet geglitten sein 
sie/Sie
werden geglitten sein 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
glitte 
du
glittest 
er/sie/es
glitte 
wir
glitten 
ihr
glittet 
sie/Sie
glitten 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
wäre geglitten 
du
wärest geglitten 
er/sie/es
wäre geglitten 
wir
wären geglitten 
ihr
wäret geglitten 
sie/Sie
wären geglitten 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde gleiten 
du
würdest gleiten 
er/sie/es
würde gleiten 
wir
würden gleiten 
ihr
würdet gleiten 
sie/Sie
würden gleiten 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde geglitten sein 
du
würdest geglitten sein 
er/sie/es
würde geglitten sein 
wir
würden geglitten sein 
ihr
würdet geglitten sein 
sie/Sie
würden geglitten sein 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa nepravidelného slovesa [gleiten]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
gleite; gleit 
ihr
gleitet 

Příčestí(Partizip ) slovesa nepravidelného slovesa [gleiten]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
gleitend 

Příčesti minulé

ich
geglitten 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina