Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - KOMMEN | Learniv.com


Časování slovesa: kommen


Překlad: přijít

Přítomný čas

er kommt

Préteritum

er kam

Perfektum

er ist gekommenČasování slovesa nepravidelného slovesa [kommen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
komme 
du
kommst 
er/sie/es
kommt 
wir
kommen 
ihr
kommt 
sie/Sie
kommen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
kam 
du
kamst 
er/sie/es
kam 
wir
kamen 
ihr
kamt 
sie/Sie
kamen 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
bin gekommen 
du
bist gekommen 
er/sie/es
ist gekommen 
wir
sind gekommen 
ihr
seid gekommen 
sie/Sie
sind gekommen 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
war gekommen 
du
warst gekommen 
er/sie/es
war gekommen 
wir
waren gekommen 
ihr
wart gekommen 
sie/Sie
waren gekommen 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde kommen 
du
wirst kommen 
er/sie/es
wird kommen 
wir
werden kommen 
ihr
werdet kommen 
sie/Sie
werden kommen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gekommen sein 
du
wirst gekommen sein 
er/sie/es
wird gekommen sein 
wir
werden gekommen sein 
ihr
werdet gekommen sein 
sie/Sie
werden gekommen sein 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [kommen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
komme 
du
kommest 
er/sie/es
komme 
wir
kommen 
ihr
kommet 
sie/Sie
kommen 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
sei gekommen 
du
seiest gekommen; seist gekommen 
er/sie/es
sei gekommen 
wir
seien gekommen 
ihr
seiet gekommen 
sie/Sie
seien gekommen 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde kommen 
du
werdest kommen 
er/sie/es
werde kommen 
wir
werden kommen 
ihr
werdet kommen 
sie/Sie
werden kommen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gekommen sein 
du
werdest gekommen sein 
er/sie/es
werde gekommen sein 
wir
werden gekommen sein 
ihr
werdet gekommen sein 
sie/Sie
werden gekommen sein 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
käme 
du
kämest; kämst 
er/sie/es
käme 
wir
kämen 
ihr
kämet; kämt 
sie/Sie
kämen 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
wäre gekommen 
du
wärest gekommen 
er/sie/es
wäre gekommen 
wir
wären gekommen 
ihr
wäret gekommen 
sie/Sie
wären gekommen 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde kommen 
du
würdest kommen 
er/sie/es
würde kommen 
wir
würden kommen 
ihr
würdet kommen 
sie/Sie
würden kommen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gekommen sein 
du
würdest gekommen sein 
er/sie/es
würde gekommen sein 
wir
würden gekommen sein 
ihr
würdet gekommen sein 
sie/Sie
würden gekommen sein 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa nepravidelného slovesa [kommen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
komme; komm 
ihr
kommt 

Příčestí(Partizip ) slovesa nepravidelného slovesa [kommen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
kommend 

Příčesti minulé

ich
gekommen 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina