Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - LESEN | Learniv.com


Časování slovesa: lesen


Překlad: číst

Přítomný čas

er liest

Préteritum

er las

Perfektum

er hat gelesenČasování slovesa nepravidelného slovesa [lesen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
lese 
du
liest 
er/sie/es
liest 
wir
lesen 
ihr
lest 
sie/Sie
lesen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
las 
du
lasest; last 
er/sie/es
las 
wir
lasen 
ihr
last 
sie/Sie
lasen 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gelesen 
du
hast gelesen 
er/sie/es
hat gelesen 
wir
haben gelesen 
ihr
habt gelesen 
sie/Sie
haben gelesen 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gelesen 
du
hattest gelesen 
er/sie/es
hatte gelesen 
wir
hatten gelesen 
ihr
hattet gelesen 
sie/Sie
hatten gelesen 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde lesen 
du
wirst lesen 
er/sie/es
wird lesen 
wir
werden lesen 
ihr
werdet lesen 
sie/Sie
werden lesen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gelesen haben 
du
wirst gelesen haben 
er/sie/es
wird gelesen haben 
wir
werden gelesen haben 
ihr
werdet gelesen haben 
sie/Sie
werden gelesen haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [lesen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
lese 
du
lesest 
er/sie/es
lese 
wir
lesen 
ihr
leset 
sie/Sie
lesen 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gelesen 
du
habest gelesen 
er/sie/es
habe gelesen 
wir
haben gelesen 
ihr
habet gelesen 
sie/Sie
haben gelesen 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde lesen 
du
werdest lesen 
er/sie/es
werde lesen 
wir
werden lesen 
ihr
werdet lesen 
sie/Sie
werden lesen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gelesen haben 
du
werdest gelesen haben 
er/sie/es
werde gelesen haben 
wir
werden gelesen haben 
ihr
werdet gelesen haben 
sie/Sie
werden gelesen haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
läse 
du
läsest 
er/sie/es
läse 
wir
läsen 
ihr
läset 
sie/Sie
läsen 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gelesen 
du
hättest gelesen 
er/sie/es
hätte gelesen 
wir
hätten gelesen 
ihr
hättet gelesen 
sie/Sie
hätten gelesen 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde lesen 
du
würdest lesen 
er/sie/es
würde lesen 
wir
würden lesen 
ihr
würdet lesen 
sie/Sie
würden lesen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gelesen haben 
du
würdest gelesen haben 
er/sie/es
würde gelesen haben 
wir
würden gelesen haben 
ihr
würdet gelesen haben 
sie/Sie
würden gelesen haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa nepravidelného slovesa [lesen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
lies 
ihr
lest 

Příčestí(Partizip ) slovesa nepravidelného slovesa [lesen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
lesend 

Příčesti minulé

ich
gelesen 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina