Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - MESSEN | Learniv.com


Časování slovesa: messen


Překlad: měřit

Přítomný čas

er misst

Préteritum

er maß

Perfektum

er hat gemessenČasování slovesa nepravidelného slovesa [messen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
messe 
du
misst 
er/sie/es
misst 
wir
messen 
ihr
messt 
sie/Sie
messen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
maß 
du
maßest; maßt 
er/sie/es
maß 
wir
maßen 
ihr
maßt 
sie/Sie
maßen 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gemessen 
du
hast gemessen 
er/sie/es
hat gemessen 
wir
haben gemessen 
ihr
habt gemessen 
sie/Sie
haben gemessen 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gemessen 
du
hattest gemessen 
er/sie/es
hatte gemessen 
wir
hatten gemessen 
ihr
hattet gemessen 
sie/Sie
hatten gemessen 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde messen 
du
wirst messen 
er/sie/es
wird messen 
wir
werden messen 
ihr
werdet messen 
sie/Sie
werden messen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gemessen haben 
du
wirst gemessen haben 
er/sie/es
wird gemessen haben 
wir
werden gemessen haben 
ihr
werdet gemessen haben 
sie/Sie
werden gemessen haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [messen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
messe 
du
messest 
er/sie/es
messe 
wir
messen 
ihr
messet 
sie/Sie
messen 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gemessen 
du
habest gemessen 
er/sie/es
habe gemessen 
wir
haben gemessen 
ihr
habet gemessen 
sie/Sie
haben gemessen 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde messen 
du
werdest messen 
er/sie/es
werde messen 
wir
werden messen 
ihr
werdet messen 
sie/Sie
werden messen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gemessen haben 
du
werdest gemessen haben 
er/sie/es
werde gemessen haben 
wir
werden gemessen haben 
ihr
werdet gemessen haben 
sie/Sie
werden gemessen haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
mäße 
du
mäßest 
er/sie/es
mäße 
wir
mäßen 
ihr
mäßet 
sie/Sie
mäßen 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gemessen 
du
hättest gemessen 
er/sie/es
hätte gemessen 
wir
hätten gemessen 
ihr
hättet gemessen 
sie/Sie
hätten gemessen 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde messen 
du
würdest messen 
er/sie/es
würde messen 
wir
würden messen 
ihr
würdet messen 
sie/Sie
würden messen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gemessen haben 
du
würdest gemessen haben 
er/sie/es
würde gemessen haben 
wir
würden gemessen haben 
ihr
würdet gemessen haben 
sie/Sie
würden gemessen haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa nepravidelného slovesa [messen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
miss 
ihr
messt 

Příčestí(Partizip ) slovesa nepravidelného slovesa [messen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
messend 

Příčesti minulé

ich
gemessen 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina