Learniv
Learniv
▷ Časování slovesa - MÖGEN | Learniv.com


Časování slovesa: mögen


Překlad: chtít

Přítomný čas

er mag

Préteritum

er mochte

Perfektum

er hat gemochtČasování slovesa nepravidelného slovesa [mögen]

Časování neboli konjugacejje způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. ich mache, ich machte) a složené (např. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkově má němčina 6 časů. Dva jsou jednoduché: přítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Další čtyři časy jsou složené, tedy při jejich sestavování je nutné použít pomocné sloveso a infinitiv, příp. minulé příčestí slovesa významového. Mezi složené časy patří čas budoucí (futurum I), minulý složený (perfektum), předminulý (plusquamperfektum) a předbudoucí (futurum II).

  ...   ... Více informací


Přítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
mag 
du
magst 
er/sie/es
mag 
wir
mögen 
ihr
mögt 
sie/Sie
mögen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
mochte 
du
mochtest 
er/sie/es
mochte 
wir
mochten 
ihr
mochtet 
sie/Sie
mochten 

Minulý čas složený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gemocht 
du
hast gemocht 
er/sie/es
hat gemocht 
wir
haben gemocht 
ihr
habt gemocht 
sie/Sie
haben gemocht 

Předminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gemocht 
du
hattest gemocht 
er/sie/es
hatte gemocht 
wir
hatten gemocht 
ihr
hattet gemocht 
sie/Sie
hatten gemocht 

Budoucí čas/Futurum I – Futur I

ich
werde mögen 
du
wirst mögen 
er/sie/es
wird mögen 
wir
werden mögen 
ihr
werdet mögen 
sie/Sie
werden mögen 

Předbudoucí čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gemocht haben 
du
wirst gemocht haben 
er/sie/es
wird gemocht haben 
wir
werden gemocht haben 
ihr
werdet gemocht haben 
sie/Sie
werden gemocht haben 

Konjunktiv (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [mögen]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus) v překladu znamená způsob sloužící k větné vazbě (z lat. coniungere – spojovat). V angličtině se používá také termín subjunktiv.

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Tento způsob slouží k vyjádření imaginárních konceptů, které se ve skutečnosti nemusí nikdy realizovat. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

V němčině se rozlišuje konjunktiv I a konjunktiv II.

Konjunktiv I zahrnuje konjunktiv prézenta (např. er sei, er habe), konjunktiv futura a konjunktiv perfekta.

Konjunktiv I často vyjadřuje cizí mínění, z pohledu mluvčího mnohdy nevěrohodné (srovnejte indikativ prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Říká, že nikdo není doma. X konjunktiv prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Říká, že (prý) nikdo není doma.).

Konjunktiv II zahrnuje konjunktiv préterita (er wäre, er hätte) a konjunktiv plusquamperfekta.

  ...   ... Více informací


Konjunktiv I: Přítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
möge 
du
mögest 
er/sie/es
möge 
wir
mögen 
ihr
möget 
sie/Sie
mögen 

Konjunktiv I: Minulý čas složený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gemocht 
du
habest gemocht 
er/sie/es
habe gemocht 
wir
haben gemocht 
ihr
habet gemocht 
sie/Sie
haben gemocht 

Konjunktiv I: Budoucí čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde mögen 
du
werdest mögen 
er/sie/es
werde mögen 
wir
werden mögen 
ihr
werdet mögen 
sie/Sie
werden mögen 

Konjunktiv I: Předbudoucí čas – Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gemocht haben 
du
werdest gemocht haben 
er/sie/es
werde gemocht haben 
wir
werden gemocht haben 
ihr
werdet gemocht haben 
sie/Sie
werden gemocht haben 

Konjunktiv II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
möchte 
du
möchtest 
er/sie/es
möchte 
wir
möchten 
ihr
möchtet 
sie/Sie
möchten 

Konjunktiv II: Předminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gemocht 
du
hättest gemocht 
er/sie/es
hätte gemocht 
wir
hätten gemocht 
ihr
hättet gemocht 
sie/Sie
hätten gemocht 

Konjunktiv II: Budoucí čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde mögen 
du
würdest mögen 
er/sie/es
würde mögen 
wir
würden mögen 
ihr
würdet mögen 
sie/Sie
würden mögen 

Konjunktiv II: Předbudoucí čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gemocht haben 
du
würdest gemocht haben 
er/sie/es
würde gemocht haben 
wir
würden gemocht haben 
ihr
würdet gemocht haben 
sie/Sie
würden gemocht haben 

Rozkazovací způsob (Imperativ) slovesa nepravidelného slovesa [mögen]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může použití rozkazovacího způsobu znít hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší formulací, kde je použit jiný způsob.

  ...   ... Více informací


Rozkazovací způsob

du
 
ihr
 

Příčestí(Partizip ) slovesa nepravidelného slovesa [mögen]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • podílí se na tvorbě složených slovesných časů,
  • podílí se na tvorbě trpného rodu,
  • má funkci přívlastku,
  • slouží jako alternativa k vedlejším větám (tzv. větné kondenzátory),
  • a další.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (tzv. deverbálních adjektiv), např. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), ale i podstatných jmen (tzv. deverbálních substantiv), např. griff – der Griff.

  ...   ... Více informací


Příčesti přítomné

ich
mögend 

Příčesti minulé

ich
gemocht 

Pokračovat ve studiu nepravidelných sloves:
Náhodná volba


Nepravidelná slovesa Němčina